Newsy pod NT

Program NewsChannel 1.0 sprawia, że serwery news nie muszą działać wyłącznie w środowisku Unixa.

Program NewsChannel 1.0 sprawia, że serwery news nie muszą działać wyłącznie w środowisku Unixa.

NNTP (Network News Transport Protocol), na którym oparta jest dystrybucja grup tematycznych, jest jednym z najciekawszych rozwiązań wykorzystujących protokół TCP/IP. NNTP zapewnia dostęp do aktualizowanego źródła informacji, dotyczących dużej liczby zagadnień - od języków programowania, aż do gatunków piwa. Dla użytkowników korporacyjnych NNTP jest bowiem tanim i sprawnym rozwiązaniem pozwalającym na stworzenie własnych wielowątkowych grup dyskusyjnych.

Program NewsChannel z MetaInfo jest bogato wyposażonym rozwiązaniem, pozwalającym na zbudowanie własnego serwera NNTP pod systemem Windows NT.

Instalacja programu jest wyjątkowo prosta. Zawiera on wyjątkowo małą liczbą pytań związanych z jego uruchomieniem. Jedyny zauważalny problem dotyczył powiązania adresu IP mojego serwera z jego symbolem. Dla każdego, kto ręcznie konfigurował serwer news pod Unixem, tutaj będzie to jedynie przyjemną zabawą, konfiguracja serwera dostępna jest bowiem z modułu przypominającego swym działaniem przeglądarkę WWW (szkoda, że nie może to być przeglądarka).

Jednym z największych problemów obciążających administratora serwera news jest ogromna liczba informacji, którą tworzą wszystkie nowe listy pojawiające się każdego dnia w grupach. Łatwo można wówczas doprowadzić do szybkiego przepełnienia dysków i związanej z tym potencjalnej awarii serwera. Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, artykuły zostają usunięte po upłynięciu określonej liczby dni ich obecności na serwerze. W rozwiązaniu przyjętym w NewsChannel jest to właściwie bezproblemowe - aplikacja sama decyduje, kiedy usuwać artykuły zależnie od przyjętych przez administratora wartości krytycznych zajętości dysku.

Można dyskutować z przyjętą w programie terminologią - raz mówi się o "grupach", gdy chodzi o administrowanie całym zbiorem grup tematycznych, podczas gdy przy bezpośrednich odwołaniach do tych grup wykorzystywane jest pojęcie folderu. Choć było to zgodne z konwencjami przyjętymi w standardzie IMAP (którego obsługa ma być wkrótce wprowadzona do NewsChannel), to jednak może nieco dezorientować użytkownika.

Bezpłatną testową wersje aplikacji można znaleźć pod adresem http://www.emtainfo.com.


TOP 200