Nevion Manufacturing wybrał Oracle Agile PLM

Wyspecjalizowana w rozwiązaniach do transmisji danych wideo firma Nevion Manufacturing będzie wykorzystywać oprogramowanie Oracle Agile PLM do sprawnego zarządzania cyklem życia swoich produktów. Wdrożenie systemu, prowadzone we wszystkich sześciu światowych oddziałach spółki, realizują specjaliści firmy Fideltronik.

Oracle Agile PLM ma usprawnić zarządzanie złożonym portfolio produktów. Scentralizowana platforma PLM ma dodatkowo ułatwić współpracę oddziałów w różnych krajach, a także usprawnić wymianę informacji z dostawcami i klientami. Oprogramowanie będzie wykorzystywane m.in. w spółkach firmy Nevion w Polsce, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskim oddziale zlokalizowana zostanie główna instancja systemu. Pozostałe oddziały firmy oraz jej norweska centrala zostaną wyposażone w osobne serwery plików, na których znajdą się dane systemu PLM.

W przyszłości oprogramowanie ma zostać zintegrowane z wykorzystywanymi w firmie Nevion rozwiązaniami klasy ERP oraz CAD.


TOP 200