Networld się zmienia!

W tym miesiącu w kioskach i swoich skrzynkach pocztowych znajdziecie pierwszy numer "Networlda" w nowym, poręcznym formacie i w nowej szacie graficznej. Zmiany nie ograniczają się jednak tylko do wyglądu. Od październikowego numeru wprowadzamy nowe działy pisma.

Networld się zmienia!
Oto nowe działy wraz z ich krótką charakterystyką:

Sieci

Przedstawiamy najnowsze technologie, standardy i produkty sieciowe. Pokazujemy, jak projektować, jak zarządzać i monitorować pracę sieci. Piszemy, na czym polega optymalizacja ich działania, zwiększanie niezawodności i wydajności. Jak przeciwdziałać awariom. Od sieci lokalnych, przez rozległe, do telekomunikacyjnych - przewodowych i bezprzewodowych.

Bezpieczeństwo

Wiemy, na czym polegają problemy zabezpieczania coraz bardziej otwartych, mobilnych i wirtualizowanych środowisk IT. Ujawniamy najnowsze zagrożenia. Prezentujemy najlepsze praktyki ochrony w różnych obszarach IT. Od bezpiecznej poczty elektronicznej i zdalnej pracy, przez zarządzanie tożsamością, po zabezpieczenia telefonii IP i wiele innych problemów, z jakimi na co dzień walczą w swoich firmach specjaliści ds. bezpieczeństwa. Nie zapominamy też o bezpieczeństwie fizycznym.

Centrum danych

Radzimy, jak planować budowę nowego data center, jak przy niedużych nakładach finansowych modernizować posiadaną serwerownię. Przedstawiamy metody zwiększania wydajności i efektywności energetycznej centrum danych. Prezentujemy najnowsze trendy na rynku serwerów i pamięci masowych. Przybliżamy nowe rewolucyjne technologie - wirtualizację i cloud computing.

Komunikacja

Opisujemy wszelkie aspekty komunikacji, która staje się "all-IP" - w środowisku ujednoliconym zarówno na poziomie sieci, jak i usług. Wyjaśniamy, czym jest unified communications, i pokazujemy wielki potencjał wideokonferencji. Prezentujemy najnowsze rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw: firmowe aplikacje i narzędzia zdalnego pracownika. Opisujemy rozwiązania operatorów dedykowane firmom różnej wielkości.

Rozwiązania dla MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki i przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych w sieć i system IT w mniejszych firmach, które nie dysponują sztabem wykwalifikowanych informatyków i menedżerów. Przedstawiamy zasady budowy podstawowych elementów systemu informatycznego przy ograniczonym budżecie.

Nowe produkty, testy i porównania

Nie rezygnujemy z działów cieszących się od dawna dużym uznaniem czytelników. Sekcja "Nowe produkty" to panorama rynku teleinformatycznego, rodzaj przewodnika po aktualnej ofercie produktów nie tylko sieciowych i telekomunikacyjnych. "Testy i porównania" dają rozeznanie o funkcjonalnych możliwościach sprzętu i aplikacji. Wiele z przedstawianych w tych działach produktów jest potem nominowanych do konkursu "Produkt Roku - Wybór Czytelników Networld".

Chcemy, by w prostszy, bardziej czytelny sposób definiowały profil naszego miesięcznika, skupionego na rozwiązaniach IT dla przedsiębiorstw.

A w październikowym numerze szczególnie polecamy raport dotyczący technologii IT powstających w laboratoriach naukowych. To, co dzisiaj wydawać się może futurologią, już za 5 czy 10 lat stanie się naszą informatyczną codziennością.

Czytaj: Przyszłość z laboratoriów

Pełna zawartość: NetWorld 10/2010

Skorzystaj z oferty specjalnej i poznaj nowego NetWorlda!

Życzymy przyjemnej lektury i czekamy na Wasze opinie.

Networld się zmienia!

Tomasz Janoś

Redaktor naczelny

[email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200