Network World

Spośród licznych pism komputerowych korporacji International Data Group, pisma o sieciach komputerowych należą do elitarnych i przeznaczonych dla węższej grupy odbiorców.

Spośród licznych pism komputerowych korporacji International Data Group, pisma o sieciach komputerowych należą do elitarnych i przeznaczonych dla węższej grupy odbiorców. Ale i w tej dziedzinie IDG przoduje. Tygodnik Network World bowiem, według ankiet dziennika The Wall Street Journal, jest w USA najbardziej cenionym i poczytnym pismem w swojej klasie. Szacuje się, że pismo to posiada około 150 tys. czytelników. Jak przystało na czasopismo zajmujące się problematyką sieci - ono samo wyposażone jest w pocztę elektroniczną, która umożliwia szybki kontakt czytelników z pismem, a ponadto 4 tysiące spośród nich jest sub-skrybentami elektronicznego biuletynu wydawanego także przez Network World. Istnieje też wersja mikrofilmowa czasopisma.

Tygodnik ma objętość 50 - 80 stron formatu A3. W podtytule przedstawia się jako czasopismo użytkowników i administratorów sieci komputerowych. Prowadzone są stałe działy pisma: przegląd wiadomości i nowinki przemysło wo-ekonomiczne (głównie amerykańskie), telekomunikacja, sieciowa transmisja danych, sieci lokalne (LAN), tendencje gospodarcze, przegląd produktów, ogłoszenia o pracy, cenniki, komentarze redakcyjne, listy i felietony. Tu i ówdzie przewija się tematyka międzynarodowa. Pismo najchętniej uwzględnia zagadnienia ekonomiczne związane z sieciami. Niewiele wnika w technikę. Jeśli już, to na poziomie ogólnym w artykułach i nieco bardziej szczegółowo w ogłoszeniach. Zjawiska łączenia pojedynczych komputerów w sieć są w Polsce ciągle bagatelizowane z dwóch co najmniej powodów: braku sprawnej sieci telefonicznej i niedoceniania oszczędności, jakie przynosi wprowadzenie komunikacji pomiędzy komputerami. W związku jednak z coraz silniej zacieśniającymi się związkami z EWG rola sieci będzie u nas wzrastać. Czasopismo Network World stanowi przyjacielskie wprowadzenie w świat sieci.

Redakcja Network World składa się z ok 30 osób. Dodatkowo zatrudnionych jest niemal drugie tyle specjalistów zajmujących się tylko poradami dla użytkowników sieci. Redaktorem naczelnym pisma jest John Gallant. Cena jednego egzemplarza tygodnika wynosi 5 USD, roczna prenumerata w USA kosztuje 95 USD, a w Polsce (czyli w grupie "pozostałych krajów") aż, niestety, 245 USD. Prenumeratę można zamówić pod adresem redakcji Network World, l6l WORCESTER ROAD, FRAMIN-GHAM, MASS 01701-9172.

KONSORCJUM FIRM ANTYWIRUSOWYCH

Sześć firm wytwarzających zamierza stworzyć konsorcjum mające na celu oczyścić atmosferę wokół wirusów komputerowych i uświadomić użytkownikom zagrożenia płynące od wirusów w przypadku sieci komputerowych.

Porozumienie twórcow oprogramowania antywirusowego (AVPD - Anti-Virus Product Developers) głosi, iż pragną oni ułatwić użytkownikom rozeznanie przy wyborze narzędzi antywirusowych.

Główne zadania, których podjęła się grupa to: ustalić standardy dla wytwórców na opracowania raportów, statystyki i klasyfikacji wirusów komputerowych. Dążyć się ma do ustalenia pewnego kodeksu postępowania z wirusami, a więc - w celach badawczych - wymiany "złapanych" wirusów, wydawania publikacji mających na celu oddzielenie mitów od prawdy o wirusach, wreszcie finansowania badań prowadzonych przez organizacje niezależne od sprzedawców.

Porozumienie AVPD podpisali już Central Point Software, Inc., Certus International Corp., Mac Affee Associates, Microcom, Inc., Symantec/Peter Norton Group oraz Xtree Co. Konsorcjum ma charakter otwarty i może się do niego zapisać każdy, kto wytwarza antywirusowe oprogramowanie. Istnieje ponad 60 takich firm.(...)

Motorem działań konsorcjum AVPD jest National Computer Se-curity Association (NCSA) - amerykańskie towarzystwo bezpieczeństwa komputerów. (...)

Jedną z największych plag trapiących antywirusowców komputerowych jest to, że każdy sprzedawca ma swoje własne sposoby na klasyfikację wirusów. Dla użytkowników jest to niewygodne, bo irudno im się porozumieć ze sprzedawcami, którzy potrafią zachwalać Software leczący np. 1000 wirusów, ale nie są w stanie odpowiedzieć, czy znajduje się na tej liście wirus najbardziej zjadliwy dla sieci klienta (...)

AVPD w oparciu o dane NCSA zamierza stworzyć dostępną przez sieć centralną bazę danych standaryzującą wiedzę na temat możliwie największej ilości wirusów. W tej chwili NCSA dysponuje już własną bazą zawierającą dane o 900 wirusach sieciowych. (...)

Pierwsze spotkanie konsorcjum AVPD odbędzie się 25-26 listopada w Waszyngtonie.


TOP 200