Network Barometer Report: stan infrastruktury sieciowej

Na podstawie danych gromadzonych przez usługę Technology Lifecycle Management oraz Globalne Centra Usług Serwisowych, firma Dimension Data zrealizowała kompleksowy raport na temat stanu firmowych sieci komputerowych w Europie i na świecie. Wyniki badania wskazują obszary, które wymagać będą szczególnej uwagi ze strony administratorów sieci.

Przeprowadzane już siódmy raz z rzędu badanie zostało zrealizowane na podstawie danych dotyczących sieci korporacyjnych przedsiębiorstw różnej wielkości i sektorów gospodarki, prowadzących działalność w 28 krajach świata. Wyniki Network Barometer Report przedstawiają zbiorcze informacje na temat stanu, wieku czy wydajności sieci komputerowych w tych przedsiębiorstwach. 38% badanych wywodzi się z Europy, i to na ich wynikach skupia się niniejszy tekst. Jakie są najważniejsze ustalenia, wynikające z publikacji?

Firmowe sieci starzeją się coraz szybciej. Według wyników raportu, już piąty rok z rzędu zwiększa się udział sumy zaawansowanych wiekiem i przestarzałych urządzeń sieciowych - stanowią one już 55% puli analizowanych sprzętów w Europie - to wynik nawet wyższy, niż dla ogółu uczestników badania (53%). Udział nowoczesnych urządzeń jest z kolei najniższy od trzech lat, choć z drugiej strony - udział przestarzałego sprzętu w Europie pozostaje na poziomie średniej światowej (odpowiednio 5,3% urządzeń w stosunku do 5,4%).

"Przebiega proces odświeżania technologii, ale nasze dane pokazują, że dotyczy on przeważnie przestarzałych urządzeń. Te, które są zaawansowane wiekiem, eksploatuje się do maksimum przez czas dłuższy, niż można tego oczekiwać. Organizacje skupiają się przede wszystkim na wymianie tych technologii, które kończą swój cykl życia i nie mają już zapewnionego wsparcia przez producenta” - mówi Andre van Schalkwyk, Consulting Practice Manager z działu Networking Business w Dimension Data.

Na szczęście, Europa jest zarazem jedynym regionem, w ramach którego udział nowoczesnych urządzeń był wyższy, niż tych zaawansowanych wiekiem - stosunek jednych do drugich wyniósł w 2014 roku odpowiednio 49% do 46%.

Wzrasta bezpieczeństwo sieci. W Europie urządzenia sieciowa z przynajmniej jedną wykrytą podatnością to niewiele ponad połowa (51%) stanu posiadania firmowych sieci komputerowych. To najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych regionów. Dla porównania - średnio, dla ogółu badanych organizacji, przynajmniej jedną podatność stwierdzono w przypadku 60% urządzeń.

Najczęstszymi przyczynami problemów są awarie sprzętu i błędy ludzkie. Zwłaszcza awarie urządzeń sieciowych występują coraz częściej - rokroczny wzrost tego rodzaju problemów wyniósł 14% (z 39% do 53%). "Inne błędy ludzkie" - choć wciąż plasujące się na drugim miejscu pod względem liczby wskazań - zmniejszyły udział wśród wskazywanych awarii urządzeń sieciowych.

W 2014 roku w Europie dało się także zaobserwować większy niż rok wcześniej udział błędów w oprogramowaniu oraz w konfiguracji. Oznacza to, że łączny udział problemów wywołanych błędami w konfiguracji oraz innymi błędami ludzkimi przekłada się na ćwierć ogółu problemów, z jakimi mają styczność administratorzy sieci.

Przyspieszona reakcja na awarie

Netowrk Barometer Report przedstawia konkluzje, będące efektem analizy wyników badania. Autorzy raportu podkreślają np., że automatyzacja zarządzania siecią przyspiesza wykrywanie omawianych wyżej problemów. Zdalne monitorowanie sieci i zautomatyzowane zarządzanie nią skraca czas potrzebny na wykrycie problemów i usterek o 75%, zaś proces ich naprawy w stosunku do urządzeń sieciowych zarządzanych na inne sposoby - o niemal jedną trzecią (32%).

Pełną wersję Network Barometer Report - uwzględniająca szereg innych kwestii oraz regionów - można pobrać na stronie dimensiondata.com/networkbarometer.


TOP 200