Netia zbuduje dla Poczty Polskiej największą inteligentną sieć WAN w Polsce

Poczta Polska zawarła z Netią umowę na budowę i utrzymanie rozległej, inteligentnej sieci transmisji danych dla blisko 5 tys. swoich placówek. Sieć powstanie z wykorzystaniem technologii inteligentnej agregacji różnego typu łączy dostępowych.

Umowa pomiędzy Pocztą Polską i Netią została zawarta na okres 48 miesięcy po przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej realizowanej zgodnie ze standardami stosowanymi przy zamówieniach publicznych. Wartość kontraktu to blisko 72 mln zł brutto.

Będzie to pierwsze wdrożenie o tak dużej skali (ocenia się, że w grę wchodzi 10 tys. portów) w Polsce i jedno z największych wdrożeń tej innowacyjnej technologii w Europie. Sieć ma wykorzystywać m.in. elementy sztucznej inteligencji w celu jednoczesnego wykorzystania wielu różnych łączy dostępowych. Niezależność w warstwie transportowej sieci pomoże dostosować połączenia WAN, natomiast inteligentna kontrola ścieżek dynamicznie odciąży ruch sieciowy, skróci czas odpowiedzi aplikacji, a zarazem zmniejszy zapotrzebowanie na przepustowość sieci.

Zobacz również:

  • Ważne trendy na 2024
  • Chiny budują kosmiczną sieć telekomunikacyjną
  • Google zmienia algorytmy - więcej reklam w Gmailu

Zastosowane rozwiązania pozwolą też wyeliminować ryzyko awarii oraz zwiększą przepustowość łączy w placówkach pocztowych. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla placówek w małych miejscowościach, które borykają się z niedostatecznie rozwiniętą lokalną infrastrukturą telekomunikacyjną.

Umowa przewiduje połączenie 4794 placówek własnych Poczty Polskiej. W każdej z nich zostaną zestawione dwa porty transmisji danych, co w sumie daje 9588 portów. W placówkach, w których nie jest możliwe doprowadzenie osobnymi drogami dwóch łączy stacjonarnych, drugim agregowanym łączem będzie dostęp na bazie technologii LTE.

Uruchomienie nowej sieci WAN odbywać się będzie dwuetapowo. Najpierw nastąpi wymiana urządzeń dotychczasowej sieci WAN, a następnie rozbudowa łączy dostępowych i płynne przejście (migracja) do nowej technologii i świadczenie usług zgodnie z podpisaną umową.

Źródło: Netia

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200