Netia zamierza zadebiutować na warszawskiej giełdzie

Netia Holdings jeszcze w tym roku pojawi się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. BRE Bank zamierza zainwestować w Netię ok. 10 mln USD, obejmując nową emisję akcji spółki. Przedstawiciel BRE Banku będzie zasiadał w radzie nadzorczej Netii, a obie spółki mają współpracować w zakresie rozwoju usług finansowych.

Netia Holdings jeszcze w tym roku pojawi się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. BRE Bank zamierza zainwestować w Netię ok. 10 mln USD, obejmując nową emisję akcji spółki. Przedstawiciel BRE Banku będzie zasiadał w radzie nadzorczej Netii, a obie spółki mają współpracować w zakresie rozwoju usług finansowych.

Przedstawiciele Netii Holding poinformowali też, że Netia Telekom Warszawa złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji, w wyniku której El-Net uzyskał koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie byłego województwa warszawskiego.