Netia żąda zwrotu opłat za koncesję na usługi międzystrefowe

Operator zwrócił się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji z wnioskiem o zwrot opłaty za koncesje na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych, wynoszącej blisko 24 mln euro.

Netia zwróciła się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji z

wnioskiem o zwrot blisko 24 mln euro. Kwotę tę firma uiściła w ramach opłaty koncesyjnej, związanej ze świadczeniem międzystrefowych usług telekomunikacyjnych. Swoje żądanie Netia uzasadnia ponad 5- miesięcznym opóźnieniem w wydaniu koncesji oraz brakiem porozumienia z TP SA co do zasad rozliczeń wzajemnych. Wstępne negocjacje z TP SA zakończyły się w lutym bieżącego roku. Na podstawie porozumienia Netia miała uzyskać możliwość świadczenia usług międzystrefowych w 12 strefach numeracyjnych. Umowy nie podpisał jednak zarząd TP SA.

Netia utrzymuje, że tak znaczące opóźnienia redukują wartość koncesji oraz wiążą się z utratą przychodów za okres, w którym firma nie mogła świadczyć usług międzystrefowych. Uzyskana koncesja gwarantowała firmie możliwość świadczenia takich usług od 1 lipca 2000 r. Miała to być data prawnego zniesienia monopolu Telekomunikacji Polskiej SA na międzystrefowe połączenia krajowe.

Zobacz również:

  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

Ponadto zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi, od 1stycznia 2002 r. świadczenie usług międzystrefowych będzie się wiązać jedynie z uzyskaniem zezwolenia, podlegającego tylko opłacie administracyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200