Netia w całym kraju

Telekomunikacja Polska SA zgodziła się na rozszerzenie działalności operatorskiej swojego konkurenta. Najprawdopodobniej od września br. Netia będzie mogła oferować połączenia międzymiastowe we wszystkich 49 strefach numeracyjnych.

Telekomunikacja Polska SA pozytywnie rozpatrzyła wniosek Netii o udostępnienie wszystkich stref numeracyjnych dla oferowanych przez nią usług międzystrefowych. TP SA zgodziła się tranzytować połączenia w 34 strefach, w których Netia nie posiada własnych punktów styku. W sierpniu największy niezależny operator telekomunikacyjny oferować będzie swoje uslugi międzymiastowe w 15 strefach: warszawskiej, poznańskiej, łódzkiej, krakowskiej, katowickiej, gdańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, olsztyńskiej, bydgoskiej, wrocławskiej, lubelskiej, opolskiej, kaliskiej i pilskiej. Netia rozpocznie świadczenie usług w 49 strefach prawdopodobnie od września br., po podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy z TP SA.

Netia oferuje połączenia międzystrefowe od dzisiaj (1 sierpnia). Prefiks operatora to 1055. Od lipca usługi takie oferuje Niezależny Operator Międzystrefowy (prefiks 1044). Czwarty operator połączeń międzymiastowych Energis Polska (z prefiksem 1066) planuje rozpocząć oferowanie połączeń międzystrefowych na przełomie września i października br.

Zobacz również:


TOP 200