Netia przeorientowana na biznes

Rada nadzorcza Netii przyjęła strategię działania spółki na najbliższe pięć lat. Zakłada ona przede wszystkim wzrost przychodów z usług świadczonych klientom biznesowym.

Opracowany plan przewiduje poszerzenie zakresu usług dla przedsiębiorstw i zwiększenie dotarcia do tego sektora. Na rynku masowym operator będzie starał się utrzymać istniejącą bazę klientów. Netia ma realizować ta założenie poprzez wprowadzanie nowych usług, rozbudowę własnej sieci oraz przejęcia innych podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym.

Jednym z kluczowych elementów średnioterminowej strategii firmy będzie zapewnienie wzrostu poziomu obsługi klientów. Mają przyczynić się do tego zmiany organizacyjne oraz efektywniejsze wykorzystanie wdrożonego systemu CRM. Nowy plan Netii będzie równocześnie ukierunkowany na rozwój usług transmisji danych. Po przejęciu spółki TDC Internet, Netia rozpoczęła równolegle rozbudowę własnej sieci ATM.

Zobacz również:

Planowane zmiany mają przynieść zdecydowaną poprawę wskaźników operacyjnych. Netia liczy na dwucyfrowy roczny wzrost przychodów i osiągniecie do 2008 r. marży EBITDA na poziomie 35%. W I kw. br. holding odnotował wzrost przychodów do 161 mln zł. Firma ograniczyła stratę netto do 80 mln zł.


TOP 200