Netia przejmuje Telefonię Dialog i Crowley Data Poland

Łączne przychody powstającej w wyniku tej transakcji grupy telekomunikacyjnej to ponad 2,1 mld zł! "Nowa" Netia wyprzedziłaby nawet P4, operatora sieci Play kiedyś należącego do Netii. Łączna wartość obu transakcji to 1,04 mld zł.

W ubiegłym roku przychody Grupy Netia wyniosły 1,57 mld zł, Grupy Telefonii Dialog 0,55 mld zł, a Crowley Data Poland 0,1 mld zł.

Wczoraj (29 września) Netia oraz KGHM Polska Miedź zawarły warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia Dialog, stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialog. Wartość transakcji to 944 mln zł. Cena sprzedaży zawiera zapłatę za wartość przedsiębiorstwa w wysokości 890 mln zł oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 mln zł na dzień 31 maja 2011 r. Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 mln zł. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Zobacz również:

  • Usługi ICT dla firm i instytucji napędzają biznes Grupy Netia

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie akwizycji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 30 czerwca 2012 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba, że strony postanowią inaczej.

Telefonia Dialog jest operatorem telefonii stacjonarnej świadczącym usługi w oparciu o swoją własną oraz dzierżawioną sieć telekomunikacyjną, przede wszystkim w regionie województwa dolnośląskiego, w tym usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telewizji, a także - w oparciu o umowę MVNO z firmą Polkomtel - usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu.

W wyniku transakcji, Netia stanie się pośrednio właścicielem udziałów w dwóch istotnych spółkach zależnych Dialogu: Petrotel - operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi stacjonarne przede wszystkim na terenie miasta Płock oraz Avista Media - centrum obsługi klienta.

Jednocześnie zarząd Netii podpisał z Crowley Data, L.L.C. oraz Crowley Poland, L.L.C. umowę sprzedaży 197.862 udziałów w Crowley Data Poland Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniesie 100 mln zł ustalona, jako wartość przedsiębiorstwa, w tym wartość pożyczki na dzień zamknięcia transakcji, udzielonej spółce przez podmiot powiązany ze sprzedającymi, która również będzie przedmiotem spłaty przez Netię. Cena za Udziały zostanie dodatkowo skorygowana o różnicę w bilansie spółki pomiędzy stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. a datą zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym termin ten może zostać przedłużony do dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy.

Crowley Data Poland jest podmiotem świadczącym usługi telekomunikacyjne w obszarze transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu dla klientów instytucjonalnych.

Aktualizacja: 30 września 2011 13:58

KGHM Polska Miedź sprzedaje także innego operatora - Polkomtel. Po zrealizowaniu obu transakcji firma ta otrzyma ponad 5,3 mld zł!

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200