Netia przeciwna rozszerzeniu dotychczasowych koncesji komórkowych o UMTS

Operator liczy, że Ministerstwo Łączności zaoferuje mu warunki uzyskania koncesji UMTS porównywalne z zaoferowanymi trzem operatorom komórkowym.

Netia Holdings SA, która w październiku zdecydowała, że nie weźmie udziału w przetargu na koncesję na budowę sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS), złożyła do resortu łączności wniosek kwestionujący aktualny tryb przyznania tych koncesji.

Agencja Reuters przytacza wypowiedź Jolanty Ciesielskiej, rzecznik prasowej Netii, która stwierdziła, że operator złożył jednocześnie wniosek o przystąpienie do przetargu i oczekuje od ministerstwa przyznania koncesji na warunkach "nie gorszych od tych, jakie obowiązują w przypadku operatorów GSM".

Przypomnijmy, że Tomasz Szyszko, minister łączności, 6 grudnia podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na telefonię komórkową trzeciej generacji (UMTS). Jednocześnie resort zdecydował, że trzech pierwszych operatorów zostanie wyłonionych bez przetargu i będą to trzej polscy operatorzy sieci GSM - PTK Centertel sp. z o.o. (Idea), Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (Era GSM) i Polkomtel SA (Plus GSM). Opłata za rozszerzenie ich koncesji o świadczenie usług w standardzie UMTS wyniesie 650 mln euro. Spłata jej będzie jednak korzystnie rozłożona w czasie - pierwsza rata (250 mln euro) płatna w roku 2001, a reszta ratami w ciągu najbliższych 18 lat.

Przedstawicielka Netii uzasadniła decyzję jej firmy tym, że obecne zasady przydzielenia koncesji są o wiele korzystniejsze niż z okresu przed unieważnieniem przetargu. Podkreśliła, że inny jest układ częstotliwości i nie ma wymogu dotyczącego zabezpieczenia finansowego w postaci weksla.

***

UMTS - przetargu nie będzie

Ministerstwo Łączności przygotowuje poprawioną ofertę przetargu na UMTS

Netia wycofała się z przetargu na UMTS

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200