Netia pozywa Skarb Państwa

Operator domaga się wypłaty 281 mln zł odszkodowania w związku z opóźnieniem wydania koncesji na międzystrefowe usługi telekomunikacyjne, w tym także zwrotu kosztów opłaty koncesyjnej.

Należąca do Netia Holdings SA spółka Netia 1 złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Spółka domaga się odszkodowania w wysokości 183 mln zł w związku z opóźnieniami w wydaniu koncesji na świadczenie operatorskich usług międzystrefowych. Koncesja została wydana w maju br., cztery miesiące po zakończeniu przetargu na ten rodzaj usług. Netia nie mogła rozpocząć świadczenia swoich usług, z powodu braku porozumienia z TP SA co do zasad współpracy operatorskiej i rozliczeń wzajemnych.

Netia domaga się ponadto zwrotu opłaty koncesyjnej w kwocie 97,8 mln zł (24 mln euro). W związku z tym 17 maja br. zwróciła się do prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji o zwrot opłat koncesyjnych. Było to spowodowane wygaśnięciem koncesji z 1 stycznia br. Nowe prawo telekomunikacyjne, obowiązujące od 1 stycznia 2001 r., definiuje opłatę koncesyjną na świadczenie usług operatorskich na poziomie jedynie 2,5 tys. euro (8,4 tys. zł).

Zobacz również:

  • Data storytelling jako kluczowa umiejętność w podejmowaniu decyzji opartych na danych
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200