Netia porozumiała się z wierzycielami

Netia porozumiała się z wierzycielami spółki. Obligatariusze oraz inwestorzy obejmą akcje nowej emisji, (stanowiące 91% kapitału zakładowego spółki) oraz obligacje o wartości 50 mln euro wyemitowane przez holenderską spółkę zależną Netii.

Netia porozumiała się z wierzycielami spółki. Obligatariusze oraz inwestorzy obejmą akcje nowej emisji, (stanowiące 91% kapitału zakładowego spółki) oraz obligacje o wartości 50 mln euro wyemitowane przez holenderską spółkę zależną Netii.

Dla obecnych akcjonariuszy Netii zostaną wyemitowane tzw. warranty subskrypcyjne z dwuletnim oraz trzyletnim terminem realizacji. Ich posiadacze będą mogli objąć do 15 % akcji Netii po restrukturyzacji i po utworzeniu dodatkowej rezerwy 5% akcji dla celów planu motywacyjnego spółki.

Zobacz również: