Netia: nowy numer dostępowy

Klienci największego niezależnego operatora telefonii przewodowej w Polsce mogą inicjować połączenia z Internetem poprzez nowo uruchomiony numer dostępowy - 0 20 92 67.

Netia zaoferowała swoim abonentom nowy numer telefonu, pozwalający na dokonywanie połączeń z Internetem. Numer 0 20 92 67 pozwala zainicjować połączenie z Siecią bez konieczności wcześniejszej rejestracji użytkownika w systemie. Abonent nie musi obecnie podpisywać umowy, rejestrować konto i pamiętać hasła dostępu. Podczas nawiązywania połączenia należy podać hasło i nazwę, które są ogólnie dostępne i takie same dla wszystkich użytkowników (hasło i nazwa brzmią identycznie: netia lub ppp). Numer dostępu jest jednakowy dla wszystkich stref numeracyjnych w Polsce, gdzie dostępne są usługi Netii.

Opłata za 3-minutowe połączenie z Internetem w godzinach szczytu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00) kosztuje 28 gr z VAT. W pozostałe dni tygodnia oraz w dni powszednie od 18.00 do 8.00 połączenia za pomocą nowego numeru Netii kosztują 28 groszy z VAT za każde rozpoczęte 6 minut. Netia nie planuje jak na razie wprowadzenia dodatkowego abonamentu miesięcznego ani dodatkowych opłat za korzystanie z dostępu do Internetu poprzez oferowany przez nią numer. Ceny połączeń z Internetem oferowanych przez Telekomunikację Polską są obecnie droższe od oferty Netii o 7 groszy.

Zobacz również:

Docelowo Netia chciałaby zaoferować tę usługę dostępową także internautom, którzy nie są jej klientami. Obecnie nie jest to możliwe z powodu przedłużających się negocjacji z TP SA w sprawie rozliczeń za ruch telekomunikacyjny w zakresie połączeń z Internetem. Z tego powodu Netia złożyła w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji wniosek o arbitraż. W momencie podpisania odpowiedniej umowy z TP SA, usługa Netii dostępna będzie dla abonentów innych operatorów telekomunikacyjnych.


TOP 200