Netia na zakupach

Firma planuje przejęcie Telefonii Dialog i Crowley Data Poland w transakcji wartej ponad 1 mld zł. Łączne przychody powstającej grupy telekomunikacyjnej wynosi ponad 2,1 mld zł!

5,3 mld zł

KGHM Polska Miedź zarobi na sprzedaży spółek telekomunikacyjnych - Telefonii Dialog i ok. 24 proc. pakietu akcji Polkomtela.

Netia zawarła umowy nabycia 100% akcji spółek Telefonia Dialog oraz Crowley Data Poland. Dzięki tym transakcjom firma chce zwiększyć potencjał i umocnić pozycję zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak i biznesowych. "Obie transakcje to efekt realizacji nowej strategii Netii do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie pozycji operatora nr 1 w obszarze usług online w Polsce" - mówi Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.

Obie transakcje finansowane są częściowo ze środków własnych Netii, a częściowo z dostępnych linii kredytowych. Fuzja jest uzależniona od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, co powinno nastąpić na przełomie 2011 i 2012 roku. Nowa Netia zwiększy zasięg własnej sieci dostępowej o ok. 40%, do 2,2 mln gospodarstw domowych. Szczegółowy plan integracji obu spółek w ramach Grupy Netia ma zostać zaprezentowany w II kwartale 2012 r.

Pod koniec września br. Netia i KGHM Polska Miedź zawarły warunkową umowę sprzedaży prawie 19,6 mln akcji Telefonii Dialog, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Wartość transakcji to 944 mln zł. Netia stanie się też pośrednio właścicielem udziałów w dwóch spółkach zależnych Telefonii Dialog: Petrotel, operatora świadczącego usługi stacjonarne na terenie miasta Płock, i Avista Media, centrum obsługi klienta.

Cena sprzedaży zawiera zapłatę za wartość przedsiębiorstwa w wysokości 890 mln zł oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 mln zł na 31 maja 2011 r. Dodatkowo skonsolidowany zysk EBITDA Telefonii Dialog za cały 2011 rok szacowany jest na 139 mln zł. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do 30 czerwca 2012 r. nie dojdzie do spełnienia warunku zawieszającego, chyba że strony postanowią inaczej. Telefonia Dialog jest operatorem telefonii stacjonarnej świadczącym usługi na bazie własnej i dzierżawionej sieci telekomunikacyjnej, przede wszystkim w regionie województwa dolnośląskiego, w tym usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telewizji, a także - opierając się na umowie MVNO z firmą Polkomtel - usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu.

Jednocześnie zarząd Netii podpisał z Crowley Data L.L.C. oraz Crowley Poland L.L.C. umowę sprzedaży 198 tys. udziałów w Crowley Data Poland sp. z o.o., stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniesie ok. 100 mln zł. Została ona ustalona, jako wartość przedsiębiorstwa, w tym wartość pożyczki na dzień zamknięcia transakcji, udzielonej spółce przez podmiot powiązany ze sprzedającymi, która również będzie przedmiotem spłaty przez Netię. Crowley Data Poland świadczy usługi w obszarze transmisji danych, usług głosowych i dostępu do Internetu dla klientów biznesowych.

W 2010 roku - według raportu Computerworld TOP200 - przychody Grupy Netia wyniosły 1,57 mld zł, Grupy Telefonii Dialog 0,55 mld zł, a Crowley Data Poland 0,1 mld zł.


TOP 200