Netia na plusie po półroczu

Przychody Netii za I półrocze 2004 r. wyniosły 434,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. Przychody operatora w II kw. wzrosły o 25 proc. do 222,3 mln zł. Zysk netto spółki za okres styczeń-czerwiec sięgnął 70,7 mln zł, wobec straty netto 95,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto za II kw. 2004 r. wyniósł 38,4 mln zł. W lipcu liczba użytkowników usługi Net24 przekroczyła 1 tys. abonentów.

Ponad 1 tys. użytkowników usługi Net24 miała Netia w lipcu br. Niedawno operator wprowadził nową ofertę ADSL.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły 66 proc. przychodów z działalności telekomunikacyjnej zarówno w I półroczu jak i II kw. 2004 r. Liczba linii dzwoniących wzrosła do 426,606 tys. na koniec czerwca 2004 r., wobec 351,295 tys. rok wcześniej - wzrost o 21 proc. Z kolei liczba linii biznesowych wzrosła o 29 proc. do 143,167 tys. Udział linii biznesowych w stosunku do łącznej liczby linii wyniósł 34 proc.

- Rok temu Netia zakończyła proces restrukturyzacji finansowej oraz przyjęła nową strategię dwucyfrowego wzrostu i znacznej poprawy rentowności. Opublikowane dzisiaj wyniki finansowe raz jeszcze potwierdzają poprawę sytuacji w spółce - powiedział Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard

Głównym czynnikiem wzrostu była sprzedaż produktów innych niż tradycyjne usługi głosowe, w szczególności pośrednich usług głosowych i transmisji danych. Przychody z tego segmentu stanowiły 36 proc. przychodów ogółem za pierwsze półrocze 2004 r, w porównaniu do 26 proc. w tym samym okresie roku ubiegłego - dodał Mądalski.

Jak informowaliśmy wcześniej, do końca br. spółka zamierza pozyskać kilka tysięcy nowych użytkowników usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Zarząd interesuje się przejęciem telefonii Dialog (za ok. 876 mln zł) i być może kupnem Tel-Energo. Pod koniec roku spółka chce uzyskać 900 mln przychodów. Prezes Netii nie wyklucza także startu po koncesję na częstotliwość dla telefonii trzeciej generacji we współpracy z partnerem zagranicznym. W styczniu operator kupił El-Net za 96,4 mln zł.

Chcą upadłości Netii

Operator poinformował także, że Millennium Communications oraz jej jedyny akcjonariusz Newman Finance Corporation (NFC), a także jej spółka zależna Genesis złożyły w lipcu w warszawskim sądzie rejonowym wnioski o upadłość Netii. NFC zgłosiła niezaspokojone roszczenia w wysokości 45,43 mln zł z tytułu odszkodowania za zajęcie przysługujących NFC akcji spółki Millennium oraz zwrotu poniesionych kosztów procesowych. Millennium z kolei domaga się 10,8 mln zł zapłaty za sieć telekomunikacyjną wybudowaną na zlecenie Netii oraz zwrotu poniesionych kosztów procesowych. Roszczenia Genesis opiewają na 1,4 mln zł. Spółka domaga się odszkodowania za przerwę w dostawie usług w 2003 roku.

Zarząd operatora uważa, że wnioski o ogłoszenie upadłości są "całkowicie bezzasadne", a wypłacalność Netii "nie budzi wątpliwości". - Biorąc pod uwagę łączną wysokość zgłoszonych roszczeń oraz siłę bilansu Netii (łączne aktywa Netii przewyższają jej łączne zobowiązania o kwotę 2,17 mld zł, a łączna kwota środków pieniężnych oraz innych krótkoterminowych aktywów finansowych wynosi 196 mln zł - głosi komunikat spółki

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200