Netia: międzystrefowo od sierpnia

Firma rozpocznie oferowanie międzystrefowych połączeń telekomunikacyjnych w 15 z 49 stref numeracyjnych. Nowe usługi Netii skierowane będą głównie do klientów biznesowych.

Netia rozpocznie świadczenie telefonicznych usług międzymiastowych już za dwa dni (1 sierpnia). Oferta obejmie jedynie 15 z 49 stref numerycznych. Netia 1 jest trzecim operatorem, który oprócz TP SA i Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) będzie świadczyć usługi międzystrefowe. Jej prefiks po zerze a przed numerem kierunkowym strefy to 1055. "Już zwróciliśmy się do Telekomunikacji Polskiej SA z wnioskiem o udostępnienie dla naszych usług wszystkich stref numeracyjnych. Jak na razie nasza działalność jest ograniczona, w porównaniu np. do oferty NOM-u. Jesteśmy zmuszeni oferować abonentom nasze usługi dopiero po podpisaniu z nimi stosownej umowy. Stało się tak dlatego, że nie mogliśmy wynegocjować z TP SA kwestii wyszczególniania na rachunkach telefonicznych połączeń dokonywanych poprzez innego operatora. Telekomunikacja Polska zaproponowała nam zbyt wysokie koszty rozliczania tej formy współpracy, dlatego kupiliśmy system billingowy"- wyjaśniła Jolanta Ciesielska, rzecznik prasowy Netii.

Przedstawiciele Netii są zdania, że zaoferowane przez nich usługi będą tańsze od tych oferowanych przez NOM i TP SA. Narodowy operator, wprowadzając od 1 lipca br. pakiety promocyjne swoich usług, zrównał koszty rozmów w 22 strefach numeracyjnych z ofertą NOM-u. Minuta międzystrefowego połączenia w Netii w godzinach 8-18 kosztować będzie 43 gr. z VAT, w godzinach 18-8 oraz w soboty, niedziele i święta wyniesie 26 gr. z VAT. Telekomunikacja Polska SA oraz NOM oferują minutę połączenia w godziniach 8-18 w cenie 49 gr. z VAT, od 18 do 8 - 24 gr. z VAT, w dni wolne od 18 do 8 - 37 gr. z VAT, a w godzinach 18 do 8 - 24 gr. z VAT.

Zobacz również:

Abonenci, którzy zdecydują się skorzystać z oferty Netii, po wybraniu prefiksu 1055 zostaną poinformowani o konieczności zawarcia umowy z operatorem. W sierpniu Netia rozpocznie bezpośredni mailing do klientów biznesowych, gdyż na ich obsłudze firma chciałaby skupić swoją działalność. Po 20 sierpnia ruszy natomiast ogólnopolska kampania reklamowa oferowanych przez firmę międzystrefowych usług telekomunikacyjnych.


TOP 200