Netia: konsolidacja wkrótce

Netia poinformowała o zwołaniu NWZA na 30 października 2003 roku. Jednym z punktów spotkania jest podjęcie uchwały dotyczącej wewnętrznej konsolidacji spółki.

Konsolidacja przewiduje połączenie przez przejęcie spółek jednoosobowych: Netia Telekom, Netia South, Netia Telekom Mazowsze, Netia Telekom Warszawa, Netia Telekom Modlin, Netia Telekom Lublin, Netia Telekom Ostrowiec, Netia Telekom Świdnik, Netia Telekom Toruń, Netia Telekom Włocławek, Netia Telekom Kalisz, Netia Telekom Piła, Netia Telekom Silesia, Netia Telekom Telmedia, Optimus Inwest, Netia Network, Telekom Building, Netia 1 oraz Telko.

Zarząd spółki decyzję o konsolidacji uzasadnia dążeniem do "optymalnego wykorzystania skoncentrowanego w Grupie Netia majątku w celu maksymalizacji wyników ekonomicznych. Uzasadnieniem uproszczenia struktury Grupy Netia poprzez przejęcie przez Netię majątku jej spółek jednoosobowych jest ponadto dążenie do usprawnienia zarządzania oraz zwiększenie efektywności działania połączonych spółek".

Zobacz również:

Skonsolidowany raport kwartalny wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za III kw. 2003 roku Netia poda do publicznej wiadomości 5 listopada br.

Przychody Netii za II kw. 2003 wyniosły 177,8 mln zł i były o 16-proc. wyższe niż rok wcześniej. Strata netto spółki za II kw. 2003 r. zmniejszyła się do 15,4 mln zł. Pierwsze połrocze Netia zamkneła przychodem w wysokości 339,1 mln zł, co uznacza 13 proc. wobec I półrocza 2002 r.