Netia będzie restrukturyzować

Borykająca się z poważnymi kłopotami Netia Holdings poinformowała, iż zamierza podwyższyć kapitał zakładowy, aby zrestrukturyzować sięgające czterech miliardów złotych zadłużenie.

Netia Holdings poinformowała w sobotnim komunikacie, iż jej najbliższe plany obejmą przede wszystkim restrukturyzację zadłużenia poprzez podniesienie kapitału zakładowego. Komunikat Netii głosił: "rada nadzorcza spółki upoważniła zarząd do rozpoczęcia niezbędnych działań w celu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie postawiony wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Netii Holdings, na wypadek gdyby emisja akcji była konieczna w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia długoterminowego spółki, a także w celu umożliwienia pozyskania przez spółkę nowego kapitału poprzez dodatkową emisję akcji".

Pojawienie się nowego inwestora, oprócz szwedzkiej Telii, chcącego zainwestować w działalność operatorską, nawet dla samej spółki jest wątpliwą kwestią. "Niektórzy akcjonariusze oraz inwestorzy zewnętrzni dają oznaki zainteresowania inwestowaniem w Netię. Zarząd nie może jednak zapewnić, że to zainteresowanie zaowocuje nową inwestycją w akcje nowej emisji, ani też jakąkolwiek inną formą finansowego wsparcia spółki. Do chwili obecnej, nie zawarto żadnych formalnych porozumień z obecnymi akcjonariuszami spółki, ani też z zewnętrznymi inwestorami w sprawie nowego finansowania spółki", wyjaśniał komunikat zarządu spółki.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

Zadłużenie Netii sięga obecnie ponad 4 miliardy złotych. Jako, że tydzień temu postanowiono na NWZA, iż Netia będzie nadal istnieć, priorytetem spółki na najbliższy czas jest uregulowanie tych potężnych wierzytelności. W komunikacie operator zapewnił, że: "kontynuowane są rozmowy z posiadaczami obligacji wyemitowanych przez spółki zależne Netii mające doprowadzić do restrukturyzacji zadłużenia długoterminowego spółki, a tym samym do zmniejszenia kosztów finansowych obsługi oraz rozmiarów istniejącego długu Netii".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200