Netcool z VoIP

Firma Micromuse rozszerzyła rodzinę produktów Netcool o rozwiązanie VoIP służące do zarządzania siecią w dużych przedsiębiorstwach i u dostawców usług sieciowych. Netcool for VoIP umożliwia konsolidację i zarządzanie szeroką gamą urządzeń, baz danych i aplikacji.

Rozwiązanie Netcool for VoIP gromadzi i analizuje informacje z całej infrastruktury IP, umożliwiając szybką identyfikację przyczyny pojawiających się problemów, związanych z jakością głosu, i podjęcie działań zaradczych.

Netcool for VoIP umożliwia zobrazowanie stanu sieci na jednej centralnej konsoli - specjalizowanej do monitorowania aplikacji biznesowych oraz wyświetlającej bieżące parametry, takie jak bieżące rozmowy czy aktywne bramki. Rozwiązanie zapewnia m.in.:

Zobacz również:

- zarządzanie takimi czynnikami, jak zerwanie połączeń, zakłócenia połączeń, niska jakość usługi, niedostępność usługi, itp.

-możliwość centralnego zarządzania transmisją głosu i danych oraz usługami wykorzystującymi te technologie

-pomiar zgodności poziomu usług z SLA oraz monitorowanie stanu usługi w czasie rzeczywistym, z możliwością udostępnienia klientom dostępu do tych parametrów.

Dodatkowo, Netcool for VoIP umożliwia generowanie raportów historycznych, pomocnych w przeprowadzaniu analizy jakości rozmów oraz działania usług. Analizy te mogą być także wykorzystane do oszacowania szerokości pasma sieci w związku z planowanym rozwojem sieci.

Pakiet Netcool for VoIP zawiera następujące produkty z rodziny Netcool: Netcool/OMNIbus, Netcool/Impact, Netcool/Reporter, Netcool/WebTop z bezpiecznym interfejsem i konfigurowalną konsolą, Netcool/ISMs i Netcool SSMs/ASMs

Oprogramowanie działa na platformach Sun Microsystems Solaris, HP-UX, IBM AIX, Windows XP oraz Linux. ( www.micromuse.com ).


×