Netcool: dostępność usług plus billing

Firma Micromuse zintegrowała rozwiązania Netcool/OMNIbus z aplikacjami oprogramowania Infranet firmy Portal.

Integracja ta ma zapewnić personelowi IT oraz pracownikom działów obsługi klientów możliwość określenia następstw błędów, które pojawią się w sieci.

Pozwoli też oceniać ich wpływ na dostępność usług oraz umożliwi określenie stopnia zgodności z umowami o zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług serwisowych (SLA).

Pakiet oprogramowania Netcool firmy Micromuse zapewnia ciągłość pracy sieci, systemów i aplikacji oraz dostępność usług. Pozwala na monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym, zapewniając tym samym możliwość szybkiego reagowania na problemy, zanim spowodują one przerwę w działaniu usług opartych na technologiach sieciowych.

Integrację aplikacji Netcool/OMNIbus z Infranetem zapewnia moduł Netcool/Impact Data Source Adapter (Netcool/Impact DSA). W momencie pojawienia się błędu w sieci i wykrycia go przez Netcool/OMNIbus, aplikacja Netcool/Impact identyfikuje użytkowników sieci, których dany błąd dotyczy. Informacja ta, wraz z rodzajem błędu, jest przesyłana do systemu Infranet, który ocenia wpływ, jaki zdarzenie to wywrze na określone usługi. To z kolei umożliwia określenie zgodności z umową SLA oraz odpowiednie zweryfikowanie rozliczeń billingowych dla danej grupy użytkowników sieci.

Program Netcool DSA dla Infranetu firmy Portal Software jest dostępny za pośrednictwem Micromuse. Więcej informacji na stronie:http://www.micromuse.com .

Firma Portal Software dostarcza m.in. oprogramowanie do billingu dla dostawców usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Do grona jej klientów należą: Vodafone, AOL Time Warner, Deutsche Telecom, NTT, WorldCom, China Telecom, Reuters, Telstra, , China Mobile, Telenor Mobil oraz France Telecom.

Micromuse jest dostawcą oprogramowania zapewniającego ciągłość działania infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej.


TOP 200