Netasq: UTM ze skanerem słabych punktów sieci

Wraz z aktualizacją firmware w swoich urządzeniach UTM firma Netasq udostępniła moduł SEISMO, skanujący wnętrze sieci w poszukiwaniu jej słabych punktów i potencjalnych zagrożeń.

SEISMO umożliwia wykrywanie słabych punktów sieci poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, automatycznie powiadamia administratora, wskazując zagrożone stacje oraz źródła, z których można pobrać odpowiednie poprawki.

Moduł poszerza dotychczasową funkcjonalności urządzeń Netasq - zapora ogniowa z inspekcją stanów pakietów, system wykrywania włamań, serwer VPN, moduł antywirusowy, antyspamowy oraz filtr URL. Wykorzystując technologię ASQ (Active Security Qualification) urządzenia Netasq charakteryzują się dużą szybkością działania także przy aktywnych wszystkich funkcjach urządzenia. Technologia opiera się na kontekstowej analizie ruchu przechodzącego przez urządzenie, dokonywanej bezpośrednio w jądrze systemu operacyjnego, a nie w trybie proxy. Możliwość prowadzenia analizy w trybie "kernel mode" pozwala osiągać dużą szybkość działania, niezależną od liczby uruchomionych usług.

Dystrybutorem Netasq UTM w Polsce jest spółka Dagma.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200