NetWare z Windows NT

Nowe oprogramowanie zapewni współpracę systemów NetWare i Windows NT.

Nowe oprogramowanie zapewni współpracę systemów NetWare i Windows NT.

Firma udostępniła niedawno wersję beta oprogramowania Novell Workstation Manager for Windows NT, które umożliwia administratorom sieci NetWare i IntranetWare zarządzanie stacjami Windows NT. Ponadto oprogramowanie to pozwala użytkownikom komputerów z systemem Windows NT korzystać z usług katalogowych NDS (Novell Directory Services), realizować NetWare'owe skrypty logujące, a także stosować aplikacje w ramach NetWare Application Launcher.

Choć Windows NT ma wiele cech przemawiających za jego implementacją jako podstawowego klienckiego systemu operacyjnego w firmach, to posiada on istotne ograniczenia utrudniające jego pełną integrację z heterogenicznym środowiskiem sieciowym, w którym pracują np. serwery NetWare. Brak możliwości korzystania z NDS oraz wykonywania skryptów logujących poważnie utrudniają zarządzanie siecią, zmuszając administratora do instalacji obok serwerów NetWare, także serwerów Windows NT pozwalających w pełni sprawować kontrolę nad stacjami klienckimi z systemem Microsoftu.

Instalacja

Oprogramowanie Novell Workstation Manager for Windows NT dostępne jest bezpłatnie na serwerze firmy Novell o adresiehttp://support.novell.com/home/pubbeta/iwsm i dostarczane jest w skompresowanym pliku o objętości 13 MB. Proces instalacji i konfiguracji opisany jest w plikach zawierających odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Niestety, opis ten nie jest zbyt doskonały, a - jak na razie - Novell nie dostarcza żadnej innej dokumentacji do produktu.

Instalacja odbywa się w dwóch fazach. Pierwsza z nich polega na zainstalowaniu nowych sterowników klienta sieciowego na stacjach NT (Client32). Druga - na instalacji oprogramowania zarządzającego pracą stacji. Podczas drugiej fazy drzewo NDS, znajdujące się na serwerze NetWare, rozbudowywane jest o nowe obiekty, niezbędne do zarządzania stacjami NT.

Po zrestartowaniu systemu Windows NT (po zainstalowaniu nowego klienta) na ekranie ukazuje się nowy ekran powitalny, umożliwiający pojedynczą autoryzację w systemie Windows NT, a także na serwerze NetWare. Dzięki temu użytkownicy nie będą już musieli pamiętać wielu haseł ani wielokrotnie ich wpisywać, by uzyskać dostęp do wszystkich funkcji sieciowych.

Kiedy jednak zalogowałem się na serwerze NetWare z poziomu stacji Windows NT zauważyłem, że spora część skryptów logujących, obowiązujących w środowisku NetWare, musi zostać zmodyfikowana, by poprawnie działać z systemem Microsoftu. Modyfikacje te dotyczyć muszą np. wszystkich definicji dysków sieciowych (Windows NT pozwala mapować tylko udostępnione katalogi główne, a nie pełne ścieżki). Bez ich wykonania niektóre aplikacje sieciowe, wskazujące konkretne pliki rezydujące na serwerze, nie pracują poprawnie lub całkowicie zawieszają swoje działanie. Rozwiązaniem jest zamiana odwołań do konkretnych dysków sieciowych na odwołania w konwencji UNC (Universal Naming Convention) stosowanej w Windows NT. Firma Novell zapewnia, że problem zmian mapowania dysków rozwiązany zostanie do czasu wprowadzenia na rynek pełnej wersji produktu.

W ramach narzędzi do zarządzania pracą stacji Windows NT i sieci NetWare użytkownik otrzymuje nowe wersje programów - NetWare Administrator i Novell Application Launcher - przeznaczone dla Windows NT, a także aplikację Workstation Manager Administration Module (WMAM). NetWare Administrator (NWAdminNT) to w rzeczywistości to samo narzędzie, które dostępne jest na serwerach NetWare i IntranetWare. Za jego pośrednictwem użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji administracyjnych sieci NetWare poza jedną - zarządzania partycjami dyskowymi. Niemniej jednak funkcję tę realizuje w systemie Windows NT oddzielne narzędzie.


TOP 200