NetWare na AS/400

Wydaje się to trochę jak pomysł nie z IBM-a rodem, ale faktem jest, że IBM otwiera swe systemy na szeroki świat. Oddział IBM w Rochester, zajmujący się serwerami aplikacji AS/400, wprowadził na rynek nowy pakiet sprzętowy FSIOP (File Server I/O Processor) do komputerów AS/400 z procesorem 486, umożliwiający uruchamianie na komputerze AS/400 typowych usług plikowych i drukowania, zgodnych z wymaganiami systemu NetWare, bez obciążania głównego procesora komputera.

Wydaje się to trochę jak pomysł nie z IBM-a rodem, ale faktem jest, że IBM otwiera swe systemy na szeroki świat. Oddział IBM w Rochester, zajmujący się serwerami aplikacji AS/400, wprowadził na rynek nowy pakiet sprzętowy FSIOP (File Server I/O Processor) do komputerów AS/400 z procesorem 486, umożliwiający uruchamianie na komputerze AS/400 typowych usług plikowych i drukowania, zgodnych z wymaganiami systemu NetWare, bez obciążania głównego procesora komputera.

Do tej pory na podobnym pakiecie można było uruchamiać jedynie IBM-owski OS/2 LAN Server, ale IBM przewiduje w niedalekiej przyszłości opracowanie podobnego pakietu do obsługi pakietu dla pracy grupowej Lotus Notes oraz Windows NT. Wszystkie te działania prowadzą do ściślejszej integracji środowisk obliczeniowych AS/400 ze środowiskiem sieci lokalnych.

Borland InterBase 4.5

Baza danych Borland InterBase 4.0 jest dołączana do pakietu w celu opracowania aplikacji Delphi i miała w zamyśle firmy służyć jako lokalny serwer danych do testowania aplikacji dla innych . Jak się okazało, wiele firm używa jej do uruchamiania głównych aplikacji, nie używając innych baz danych. Firma Borland zamierza wspomóc ich w tych działaniach oferując większe możliwości w nowej wersji InterBase 4.5, przewidzianej na I poł. br.

InterBase 4.5 będzie obsługiwać obiekty zgodne ze specyfikacją CORBA (Common Object Request Broker Architecture), umożliwiając opracowanie trójpoziomowych aplikacji klient/serwer (serwer bazy danych - serwer aplikacji - aplikacja na stacji klienta).

Baza będzie także wyposażona w funkcję replikacji danych między serwerami bazy InterBase oraz bramy do innych serwerów baz danych (Oracle7, Sybase i in.).

Oracle InterOffice

Oracle dostarcza nową wersję swego pakietu do obsługi pracy grupowej InterOffice, konkurującego bezpośrednio z zestawem aplikacji i serwerów Microsoft BackOffice. Pakiet, popierany przez takich producentów sprzętu jak Compaq, Digital i Unisys, zawiera serwer bazy danych Oracle7, serwer WWW, narzędzia do administrowania bazą danych, pakiety komunikacyjne dla użytkowników w ruchu oraz pakiet do obsługi pracy grupowej - obsługa komunikatów, kalendarz/terminarz, wielowątkowe grupy dyskusyjne, zarządzanie obiegiem dokumentów i samymi dokumentami. Do współpracy pakietu z Windows 95 dostarczany jest moduł Power Notebook, tworzący własne środowisko graficzne na Windows 95. Do współpracy z Webem firma dostarcza własną przeglądarkę Oracle Power Browser.


TOP 200