NetWare bliżej Internetu

Novonyx wprowadziła pierwsze serwery internetowe dla systemu Novella.

Novonyx wprowadziła pierwsze serwery internetowe dla systemu Novella.

Novell nie obawia się, że Messaging Server będzie konkurencją dla jego pakietu GroupWise. Uznaje go raczej za dopełnienie swojej oferty.

Novonyx - firma założona wspólnie przez Novella i Netscape'a - wprowadziła na rynek swoje pierwsze produkty: serwery WWW FastTrack Server, Enterprise Server i Enterprise Server Pro, przeznaczone dla platformy NetWare, oraz serwer pocztowy Messaging Server. Wkrótce po premierze produktów firma została w całości wcielona w struktury Novella.

Serwery FastTrack i Enterprise praktycznie niczym nie różnią się od wersji tych produktów opracowanych przez Netscape i dostępnych na innych platformach. Wersję Enterprise odróżnia od FastTracka to, że zawiera wbudowane mechanizmy przeszukiwania zawartości serwera WWW, moduł w Javie, ułatwiający publikację informacji oraz zaawansowane narzędzia bazodanowe. Wersja Pro tego serwera zawiera ponadto bazę danych Oracle7.

Produktem najlepiej zintegrowanym z usługami katalogowymi NDS nie jest jednak żaden z serwerów WWW, ale serwer komunikacyjny Messaging Server. Aplikacja ta z produktem Netscape'a ma jednak wspólną tylko nazwę. W rzeczywistości została ona napisana od nowa - tak by w pełni korzystać z możliwości NDS.

Serwery z brakami

Mimo że serwery FastTrack i Enterprise oferują praktycznie te same funkcje na NetWare, co na innych platformach systemowych, to sposób ich pracy na systemie Novella nie jest w pełni satysfakcjonujący. Żaden z produktów nie umożliwia np. korzystania ze "sprzętowych" serwerów wirtualnych, tzn. takich, które rezydują na jednej fizycznej maszynie, posiadającej kilka adresów IP i pod każdym z nich oferującej inny serwer WWW. Cecha ta jest dostępna w obu produktach na innych platformach, a także we własnym serwerze WWW firmy Novell (Novell Web Server).

Wszystkie czynności administracyjne związane z zarządzaniem serwerami wykonywane są za pośrednictwem przeglądarki WWW. Na innych platformach można to uznać za zaletę, ale w przypadku systemu NetWare bardziej przydatna byłaby integracja aplikacji zarządzającej w ramach programu NWAdmin, który wykorzystywany jest do zarządzania wszelkimi elementami NetWare.

FastTrack i Enterprise Server w pełni obsługują protokół LDAP, umożliwiający identyfikację użytkowników i kontrolę dostępu do zasobów. Dzięki niemu można w prosty sposób zintegrować serwery Netscape'a i Novonyxa, pracujące na platformach Windows NT i NetWare oraz zapewnić dostęp do nich za pośrednictwem jednego identyfikatora i hasła dla każdego użytkownika.

Gorzej działa moduł NLDAP odpowiedzialny za zapewnienie wymiany danych między usługami katalogowymi NDS a katalogami nowych serwerów korzystającymi z LDAP.

Oba serwery oferują bogaty zestaw interfejsów programistycznych, umożliwiających przygotowywanie aplikacji intra- i internetowych. Obsługują one JavaScript po stronie serwera, Netscape Server API, Novell Local CGI oraz WebBasic firmy HiTecSoft. Każdy z nich oferuje także zintegrowany interpreter Perla, ale część jego funkcji jest nieaktywna. Powoduje to, że bardziej zaawansowane aplikacje przeniesione z innych platform nie pracują poprawnie na serwerach Novonyxa.

Konkurencja dla GroupWise

Mimo że serwery FastTrack i Enterprise są kopią produktów Netscape, to Messaging Server - choć ma taką samą nazwę jak produkt Netscape - jest innym produktem. Nawet nie wykorzystuje on przeglądarki jako interfejsu do zarządzania (co jest standardem we wszystkich produktach Netscape'a).

W przeciwieństwie do serwerów WWW system zarządzania Messaging Servera w pełni łączy się z aplikacją NWAdmin. Z jej poziomu administrator ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych oprogramowania. Jest to zaletą pakietu, jednak decyzję producentów o całkowitym wycofaniu się z obsługi webowego interfejsu zarządzania należy uznać za błąd. Za jego pośrednictwem łatwiej byłoby zarządzać serwerami komunikacyjnymi, pracującymi w dużych sieciach.

Messaging Server oferuje użytkownikowi pełną implementację serwera pocztowego obsługującego protokoły SMTP, POP3 i IMAP4 wraz z filtrami zabezpieczającymi przed zalewem niechcianej poczty oraz agentami umożliwiającymi realizowanie automatycznych odpowiedzi. Pakiet pozwala także przeglądać zawartość skrzynek pocztowych za pośrednictwem zwykłych przeglądarek WWW.

Messaging Server jest dobrze zintegrowany z NDS-em. Każda skrzynka pocztowa jest trwale związana z kontem użytkownika - do tego stopnia, że podczas logowania do niej użytkownicy mogą korzystać z kontekstu NDS (w składni np. user.idgpoland.idg). Podczas instalacji oprogramowania tworzone są automatycznie adresy pocztowe wszystkich użytkowników, mających konta w strukturze NDS, a także grup użytkowników wyróżnionych w NDS. Po wysłaniu listu pod grupowy adres, trafia on do wszystkich użytkowników znajdujących się w tej grupie.

Novell nie obawia się, że Messaging Server będzie konkurencją dla jego pakietu GroupWise. Uznaje go raczej za dopełnienie swojej oferty oświadczając, że produkt Novonyxa przeznaczony jest dla małych firm, nie wymagających bogatej funkcjonalności oferowanej przez GroupWise'a.

<hr size=1 noshade>Messaging Server

Producent: Novonyx,http://www.novonyx.com

Cena: ok. 1300 USD za licencję dla 50 użytkowników oraz 250 USD za licencję dla kolejnych 10 użytkowników.

FastTrack Server i Enterprise Server

Producent: Novonyx,http://www.novonyx.com

Cena: FastTrack - ok. 300 USD, Enterprise - ok. 1300 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200