NetWare + UnixWare = NU7

Jak przewidują szefowie firmy Novell za dwa lata nie będzie już oddzielnych systemów NetWare i UnixWare - będzie jeden system operacyjny NU7. Dawniej znany pod nazwą roboczą SuperNOS, obecnie noszący nazwę NU7 (skrót od Novell UnixWare 1997), nowy system operacyjny Novella zawierać będzie funkcje sieciowe NetWare i funkcje serwera aplikacji UnixWare w jednym wspólnym produkcie, który ma pojawić się na rynku w II kw. 1997 roku.

Jak przewidują szefowie firmy Novell za dwa lata nie będzie już oddzielnych systemów NetWare i UnixWare - będzie jeden system operacyjny NU7. Dawniej znany pod nazwą roboczą SuperNOS, obecnie noszący nazwę NU7 (skrót od Novell UnixWare 1997), nowy system operacyjny Novella zawierać będzie funkcje sieciowe NetWare i funkcje serwera aplikacji UnixWare w jednym wspólnym produkcie, który ma pojawić się na rynku w II kw. 1997 roku.

W celu opracowania tego nowego systemu Novell przeprowadził wewnętrzną reorganizację, tworząc - z dawnych grup NetWare Systems Group i UnixWare Systems Group - grupę Systems Group.

Przypominamy, że mniej więcej rok temu szef Novella Bob Frankenberg obiecywał, że SuperNOS z pewnością pojawi się w 1996 roku. W celu uzasadnienia tego opóźnienia Novell pokazuje terminarz pojawiania się nowych wersji NetWare (NetWare 4.x - I kw. 1996 i Arches - II kw. 1996 roku) i UnixWare (Eiger - I kw. 1996 i Alta - II kw. 1996).

Nowa wersja NetWare 4.x - prosta ewolucja istniejącego systemu NetWare 4.1 - polegać będzie m.in. na przeniesieniu go na PowerPC, wsparciu dla komputerów o wieloprocesorowym przetwarzaniu symetrycznym SMP, zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa do C2/E2 i dostarczeniu nowych klientów 32-bitowych dla Windows NT i Windows 95.

Dalszy etap rozwoju, czyli system Arches zawierać będzie m.in. nowe usługi drukowania (NDPS), nowych klientów zrealizowanych w technologii 32 bity, możliwości określania i kontroli liczby licencji oprogramowania działającego jednocześnie w sieci, ułatwienia w zarządzaniu siecią, nową obsługę komunikatów (połączenie funkcji GroupWise i obecnego MHS).

Ewolucja UnixWare odbywać się będzie niezależnie i polegać na dostarczeniu dwóch nowych wersji tego systemu o właściwościach ułatwiających integrację z NetWare.

System Eiger pozwoli na korzystanie z usług katalogowo-nazewniczych NetWare Directory Services (NDS), możliwość wysyłania plików do drukowania za pośrednictwem NetWare i obsługę Internetu.

System Alta będzie zoptymalizowany do pracy 32-bitowej i współpracy z P6, będzie miał możliwość obsługi gron komputerów i Internetu oraz ma być zgodny z istniejącymi ładowalnymi modułami NLM.

System NU7 łączyć będzie możliwości tych systemów: platforma UnixWare (będąca realizacją Unix System V Release 4 - SVR4), możliwości obsługi sieci LAN/WAN, technologia mikrojądra obiektowego, serwer aplikacji, optymalizacja współpracy z 64-bitowym procesorem P7, wsparcie systemów o wieloprocesorowym przetwarzaniu symetrycznym SMP i masowo równoległych MPP, zgodność ze specyfikacją CORBA (obiektowa obsługa współpracy systemów) i sieciowym OLE, wsparcie dla monitora transakcji Tuxedo, wsparcie dla uniwersalnego klienta sieciowego Corsair i obsługa API telefonicznych.


TOP 200