NetWare SMP

Pełne wykorzystanie systemu wieloprocesorowego zapewnia jedynie odpowiedni system operacyjny, umiejętnie zarządzający zasobami komputera. Prawie wszystkie duże systemy operacyjne, dostępne na rynku, mają opcję współpracy z architekturą SMP (Windows NT, SCO Unix, Banyan Vines, OS/2 2.1 SMP). Jak dotychczas na końcu peletonu pozostawał jeden z najpopularniejszych systemów sieciowych, jakim jest Novell NetWare.

Pełne wykorzystanie systemu wieloprocesorowego zapewnia jedynie odpowiedni system operacyjny, umiejętnie zarządzający zasobami komputera. Prawie wszystkie duże systemy operacyjne, dostępne na rynku, mają opcję współpracy z architekturą SMP (Windows NT, SCO Unix, Banyan Vines, OS/2 2.1 SMP). Jak dotychczas na końcu peletonu pozostawał jeden z najpopularniejszych systemów sieciowych, jakim jest Novell NetWare.

W celu dogonienia konkurencji, Novell przygotował trójfazowy plan wprowadzenia obsługi maszyn wieloprocesorowych do NetWare 4 --- strategię Distributed Parallel Processing (DPP); w ramach tego planu już pod koniec br. ukaże się na rynku pierwszy produkt, NetWare 4 MP.

W najbliższych miesiącach, jeszcze przed ukazaniem się nowej wersji systemu, Novell planuje wprowadzić na rynek zestaw interfejsów API, pozwalających producentom oprogramowania na przygotowanie modułów NLM (NetWare Loadable Modules) do pracy w trybie SMP. Pozwoli to na dostosowanie aplikacji pracujących aktualnie pod NetWare do wykorzystywania w pełni możliwości oferowanych przez NetWare MP. Wprowadzenie nowego systemu będzie też wymagało od producentów serwerów przygotowania nowych sterowników do NetWare MP lub też dostosowania sprzętu do standardowych sterowników Intela dla systemów wieloprocesorowych.

NetWare 4 MP to produkt pierwszej fazy strategii DPP. Będzie to bezpośredni potomek dotychczasowego systemu NetWare 4, wykorzystujący możliwości architektury SMP przez rozdzielanie między procesory takich zadań, jak obsługa dysków, kodowanie, obsługa katalogów itp. W praktyce oznacza to, że aplikacje dostosowane do pracy w trybie SMP będą działały znacznie szybciej, zaś pozostałe będą pracować w mniej obciążonym środowisku, co także przyspieszy ich działanie. Novell twierdzi, że przygotowanie tej wersji NetWare jest stosunkowo proste, wymagać bowiem będzie jedynie niewielkich zmian w jądrze systemu operacyjnego.

Przygotowanie produktu drugiej fazy DPP pociągnie za sobą gruntowne zmiany w kernelu NetWare. System będzie bazowany na Processor Independent NetWare (wersji NetWare działającej na procesorach jak Sun Sparc, HP PA-RISC, DEC Alpha AXP, która ma ukazać się na rynku także pod koniec br.) oraz architekturze NetWare Domain, pozwalającej modułom NLM na działanie na różnych poziomach systemu operacyjnego. W praktyce oznaczać to będzie, że moduły NLM niedostosowane do pracy w trybie SMP będą już mogły korzystać z wielu procesorów jednocześnie. Ten tryb pracy zapewni też większą niezawodność systemu --- jeśli np. jeden z modułów NLM zostanie zawieszony, nie wpłynie to w najmniejszym stopniu na pozostałe elementy i procesy. Oczywiście moduły NLM

dostosowane wcześniej do pracy w trybie SMP, z pomocą nowych interfejsów API także będą działać na NetWare drugiej fazy DPP.

Faza trzecia zakłada utworzenie systemu umożliwiającego budowę klastrów serwerów NetWare. Oznacza to, że zadania w modułach NLM będą rozdzielane między poszczególne serwery, wykonujące równolegle fragmenty kodu. Stworzy to sieć będącą wirtualnie dużym komputerem luźno sprzężonym i umożliwi znacznie większą skalowalność systemu do potrzeb użytkowników.

W przygotowaniu nowej wersji systemu, firmie Novell pomaga trójka potentatów na rynku SMP: Compaq Computer Corp., Tricord Systems Inc. i NetFrame Systems Inc. Dla Compaqa nowa wersja NetWare oznacza znaczny wzrost sprzedaży serwerów serii SystemPro (w szczególności systemów ProLiant i ProSignia). Statystyki sprzedaży maszyn Compaqa wyraźnie wskazują na bardzo duże zainteresowanie systemem NetWare; klienci którzy pragną korzystać z możliwości architektury SMP musieli dotychczas decydować się na instalację jednego z konkurencyjnych produktów, jak Windows NT czy Banyan Vines.

Pomoc firmy Compaq polega także na udostępnianiu Novellowi szerokiej gamy usług konsultingowych. W ramach tych usług z producentem NetWare współpracuje grupa inżynierów z Compaqa, pomagająca Novellowi w opanowaniu technologii SMP. Compaq uczestniczy też w testach systemu i sterowników MP oraz przygotowuje wersje Compaq Insight Manager i SmartStart mające współpracować z nowym NetWare.

Firma Tricord także oferuje Novellowi usługi konsultingowe, mające na celu utworzenie możliwie najlepszej specyfikacji systemowej dla NetWare MP. Dodatkowo firma wprowadziła na rynek produkt dostosowany do pracy z nowym NetWare ---PowerFrame ES3000. Jest to okrojona wersja droższych komputerów Tricorda --- ES4000 i ES5000, przeznaczona do pracy w mniejszych sieciach i ewentualnej współpracy z większym serwerem np. PowerFrame 4000 czy 5000. Nowy model oferuje te same możliwości, co pozostałe produkty serii ES, tzn. obsługę RAID, pamięć z korekcją błędów, wymianę modułów dyskowych i procesorowych "na gorąco" itp. Oprócz NetWare maszyna współpracuje też z innymi systemami operacyjnymi, jak Banyan Vines, UnixWare, SCO Unix, Sun Solaris, IBM OS/2

i Windows NT. ES3000 kosztować będzie ok. 33 tys. USD.

Trzeci z partnerów Novella, NetFrame Systems Inc. dostarcza oprogramowania NetFrame NLM (wersja Oracle Lock Manager), będącego integralną częścią systemu NetWare MP. Firma planuje także przygotowanie szerszej gamy produktów współpracujących z nowym systemem sieciowym.

Obsługa architektury SMP staje się bardzo silnym argumentem, koniecznym do utrzymania wysokiej pozycji na rynku systemów operacyjnych. Wprowadzenie NetWare MP oznaczać będzie, że cała czołówka producentów systemów operacyjnych będzie już w posiadaniu tej technologii. Dodatkowo należy zauważyć, że wobec wielkiej popularności systemu NetWare w naszym kraju, wprowadzenie na rynek wersji MP może oznaczać przełom w polskiej informatyce, początkujący erę szerszego wykorzystania systemów wieloprocesorowych.


TOP 200