NetSight Atlas

Enterasys Networks zaprezentowała NetSight Atlas - nowy pakiet programowy do zarządzania siecią. Intencją jego twórców było wypełnienie luki między platformami zarządzającymi dla wielkich sieci a narzędziami dla prostszych struktur oferowanych przez producentów sprzętu.

Enterasys Networks zaprezentowała NetSight Atlas - nowy pakiet programowy do zarządzania siecią. Intencją jego twórców było wypełnienie luki między platformami zarządzającymi dla wielkich sieci a narzędziami dla prostszych struktur oferowanych przez producentów sprzętu.

Ten pakiet programowy pozwala na skonfigurowanie wielu przełączników, ruterów oraz innych urządzeń Enterasys równocześnie, na podstawie wzorców konfiguracyjnych lub własnych ustawień.

Zobacz również:

  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

Oprogramowanie może hierarchizować sprzęt sieciowy, podobnie jak Windows Explorer. Można również generować mapy topologii sieciowej. NetSight Atlas ma zdolność tworzenia zdjęć sieci (snapshot), które dają administratorowi kompletny obraz sieci i służą jako wzorce przy jej badaniu.

NetSight Atlas składa się z trzech modułów: Access Control List (ACL), Inventory Manager i Policy Manager. Pierwszy jest używany do ustalania polityk ACL, czyli do przypisywania użytkownikom końcowym praw dostępu do sieci oraz testowania ich przed przydzieleniem do grup roboczych i działów firmowych. Inventory Manager pozwala na lepsze nadzorowanie sprzętu i oprogramowania, funkcjonujących w sieci lokalnej. Natomiast moduł NetSight Policy Manager daje możliwość skonfigurowania polityk przełączania, alokacji pasma i jakości usług z wykorzystaniem reguł biznesowych lub specyficznych aplikacji, jak np. przesyłanie głosu i wideo przez IP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200