NetLand pozyskał inwestora branżowego

Została nim spółka IPMasters, która przejęła 60% udziałów. W efekcie tej inwestycji nastąpiły zmiany w zarządzie NetLand. Nowym prezesem został Jerzy Bagiński, a członkami zarządu Rafał Krzyżowski i Marian Zwoliński.

NetLand sp. z o.o. pozyskał inwestora branżowego. Została nim spółka IPMasters, która przejęła 60% udziałów. IPMasters oferuje rozwiązania oparte na protokole IP, a także usługi zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i tworzeniem systemów bezpieczeństwa. W efekcie tej inwestycji nastąpiły zmiany w zarządzie NetLand. Nowym prezesem został Jerzy Bagiński, a członkami zarządu Rafał Krzyżowski i Marian Zwoliński.

Równocześnie z NetLand wydzielono firmę Indygo, która ma się specjalizować w usługach doradczych i wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie, w szczególności systemu Concord/XAL. Jej prezesem został Mariusz Zimowski.

Zobacz również:

  • Ustawa o otwartych danych podpisana
  • Czy Facedbook stosuje podwójne standardy?

Kilka miesięcy wcześniej z NetLand wydzielono Kancelarię Doradztwa Bezpieczeństwa Celsec, która zajmuje się wszelkimi aspektami bezpieczeństwa związanymi z przetwarzaniem informacji. Prezesem Celsec jest Marian Zwoliński. Wydzielenie nowych podmiotów ma umożliwić NetLand koncentrację na działalności związanej z integracją systemów teleinformatycznych.


TOP 200