NetFinity 3.0 - zdalne zarządzanie

IBM zaprezentował nową wersję oprogramowania do zarządzania systemami NetFinity 3.0.

IBM zaprezentował nową wersję oprogramowania do zarządzania systemami NetFinity 3.0.

Jest ona wyposażona w nowe narzędzia pozwalające administratorom sieci na zdalne gromadzenie i zarządzanie informacjami. Nowa wersja oferuje możliwość inwentaryzacji oprogramowania, dzięki której administratorzy LAN mogą uzyskać dane na temach zainstalowanych w systemie aplikacji. Program umożliwia uzyskanie dostępu do plików wykonywalnych, tak by administratorzy systemu mogli zdalnie konfigurować aplikacje.

Do nowej wersji IBM dołączył obsługę funkcji NetWare Management System (NMS). Pozwala to na integrację z systemem menu NMS Novella. Dzięki temu NetFinity może być sterowane z poziomu NMS. Użytkownicy mogą eksportować dane systemowe do bazy danych NMS.

Wersja 3.0 wyposażona jest w RAID Manager, który oferuje lepsze monitorowanie napędów dysków podłączonych do sterownika macieży dyskowej. Pakiet umożliwia loklane bądź zdalne zarządzanie systemami RAID w procesach inicjalizacji lub odtwarzania po awarii napędu.

IBM dołączył do NetFinity Process Managera umożliwiającego administratorom przeglądanie aktywnych aplikacji lub innych uruchomionych procesów. Pozwala on na zdalne zakończenie działania aplikacji oraz inicjację nowych procesów.


TOP 200