NetBeans 5.5 ze wsparciem dla SOA

Sun przygotowuje nową wersję NetBeans (5.5) z rozbudowanym wsparciem Java EE 5 oraz technologii "około AJAX-owych". Na przykład NetBeans może generować proxy dla usług Web w formacie JAX-WS 2.0

Sun uznał, że chce przedstawić własny mechanizm mapowania O/R - i dodał do pakietu obsługę Java Pesistence. Automatycznie generowane są klasy na podstawie schematu bazodanowego. Co ważniejsze - runtime nie wymaga pełnego serwera J2EE. Do tego dostępny jest Entity Manager do zarządzania wygenerowanymi encjami.

Dużo zmian związanych jest z obsługą XML. Jednym z nowych elementów jest komponent pozwalający na refaktoryzację dokumentów XML (np. - zmianę nazwy elementów) tak by wszystkie "odsyłacze" do takich struktur także zostały zmienione. Jest to pewnego rodzaju edytowalne "drzewo". Dema tych elementów można obejrzeć tu:http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/nb_enterprise_pack/reference/presentations/xmltools.html

Oraz tu:

http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/nb_enterprise_pack/reference/presentations/designViewDemo.html

W ten sposób Sun uprosił pracę nad dokumentami BPEL czy generalnie - schematami opisującymi elementy systemów SOA.

NetBeans 5.5 (podobnie jak konkurencyjne Eclipse) obsługuje języki C i C++.

Dostępny jest także profiler do Javy. Obsługuje procesory 64-bitowe, może analizować aplikacje uruchomione na serwerze Jboss. Można także śledzić skrypty uruchamiane w GlassFish (jest to motor pozwalający na programowanie "dynamiczne" w środowisku Javowym).

Więcej szczegółów:http://www.netbeans.org/community/releases/55/

A sam pakiet w wersji beta 2 można ściągnąć z http://java.sun.com/javaee/sdk/index.jsp