Nbox nie niszczy dekoderów Fergusona

Advanced Digital Broadcast, w Polsce znany jako dostawca rozwiązań dla platformy "n" , twierdzi iż wykrył błędy w odbiornikach Ferguson. Firma dementuje jakoby nboxy uszkadzały głowice dekoderów Fergusona.

28 czerwca 2007 r Ferguson podał w informacji prasowej, iż wyprodukowane przez ADB nboxy uszkadzają głowice dekoderów Ferguson. W celu wyjaśnienia problemu testom został poddany dekoder firmy Ferguson HF 8800 HD. Podczas badań i analizy konstrukcji tego odbiornika ADB twierdzi iż wykryło istotne błędy konstrukcyjne, powodujące pogorszenie niezawodności tego urządzenia. Zauważono, że odbiornik HF-8800 poprzez błędną konstrukcję powoduje narażanie na uszkodzenie innych urządzeń satelitarnych, które zostaną podłączone do gniazda LOOP OUT.

Norma PN-EN 61319-1 opisuje zasadę działania LNB, która polega na tym, że zasilanie oraz sterowanie (18/13V, 22kHz, DiseqC) są przesyłane od odbiornika SAT do LNB, natomiast LNB generuje sygnał RF do odbiornika SAT (STB). Zgodnie z tą zasadą muszą także pracować wszystkie urządzenia podłączone do instalacji antenowej (splittery, przełączniki, wzmacniacze, STB-y). Niedopuszczalne jest, aby któreś z urządzeń generowało napięcie mogące uszkodzić inne.

Nbox nie niszczy dekoderów Fergusona

Przykładem poprawnej konstrukcji jest splitter satelitarny, który posiada wbudowane diody w celu zapobieżenia zwarć dla prądów DC.

Prawdopodobnie w przypadku konstrukcji odbiornika Ferguson nie zastosowano się do tej zasady i odbiornik ten przesyła napięcie stałe nie tylko do gniazda DISH IN (czyli do LNB) ale również do gniazda LOOP OUT (czyli do drugiego odbiornika). W konsekwencji tego, jeżeli oba odbiorniki będą połączone ze sobą może nastąpić konflikt prowadzący do uszkodzenia jednego z nich.

Poniżej przedstawiono schemat blokowy połączeń z STB 1 marki Ferguson - HF-8800HD.

Nbox nie niszczy dekoderów Fergusona

Ponieważ architektura systemu SAT nie przewiduje podawania napięcia stałego od LNB do STB, odbiorniki satelitarne nie są projektowane na okoliczność takiego podłączenia.

Zgodnie z tym, układ w urządzeniu Ferguson powinien wyglądać następująco:

Nbox nie niszczy dekoderów Fergusona

Podczas analizy zauważono jeszcze jeden błąd konstrukcyjny STB-a Ferguson. Układ zasilania LNB odbiornika HF-8800HD zgodnie z deklaracją producenta powinien dostarczyć 500mA prądu. Przy takim obciążeniu układ stabilizatora LM317 jest przegrzewany. Pomimo zastosowania radiatora na tym układzie, stabilizator ten pracując w temperaturze otoczenia 25 stopni osiąga na radiatorze temperaturę 120 stopni. Przy dłuższej pracy odbiornika przy takim obciążeniu może ulec on uszkodzeniu.

Zalecane jest nie podłączanie do wspólnej instalacji antenowej odbiorników Ferguson HF-8800HD z innymi urządzeniami, gdyż może to prowadzić do ich uszkodzenia. Tak przynajmniej twierdzi ADB.

Aktualizacja: 13 lipca 2007 15:56

Firma Ferguson nadesłała do naszej redakcji oficjalne pismo dotyczące zarzutów firmy ADB odnośnie rzekomych wad dekoderów HF-8800. W artykule Ferguson odpiera zarzuty ADB - nasz dekoder jest w porządku znajdziecie treść oświadczenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200