Navision certyfikuje partnerów

Navision Software Polska uruchomi od 1 października br. program certyfikujący dla swoich osiemnastu regionalnych partnerów. Egzaminy certyfikujące będą przeprowadzane w autoryzowanych centrach testowych CAT Global.

Navision Software Polska uruchomi od 1 października br. program certyfikujący dla swoich osiemnastu regionalnych partnerów. Egzaminy certyfikujące będą przeprowadzane w autoryzowanych centrach testowych CAT Global. W Polsce, w imieniu CAT Global, testy przeprowadza Centrum Szkoleniowe Hector sp. z o.o. Każdy pracownik firmy partnerskiej, który zajmuje się sprzedażą produktów Navision (konsultant, wdrożeniowiec, sprzedawca, konsultant techniczny), będzie musiał zdać egzamin obejmujący wiedzę z zakresu znajomości określonego produktu Navision. Egzaminy obejmą również znajomość technologii wykorzystywanych w rozwiązaniach Navision: XML, oprogramowanie Microsoft Commerce Server lub Microsoft SQL Server.

Certyfikat od Navision ważny jest jedynie dla konkretnej wersji programu i nie przechodzi automatycznie na nowsze wersje dostarczane przez firmę. W ramach powstania następnych produktów lub ich nowszych wersji niezbędne będą kolejne szkolenia podnoszące kompetencje sprzedawcy w zakresie ich znajomości.


TOP 200