NaviVoice w Orlenie i portalu filmowym

W marcu br. firma Wind Telecom podpisała umowę na wdrożenie systemu zapowiedzi głosowej IVR Contactis NaviVoice dla spółki ORLEN Petroprofit - w jej systemie bezgotówkowego tankowania "SBT". Kolejne wdrożenie NaviVoice to pilotażowy projekt dostępu do portalu filmowego www.filmweb.pl za pośrednictwem głosu.

W marcu br. firma Wind Telecom podpisała umowę na wdrożenie systemu zapowiedzi głosowej IVR dla spółki ORLEN Petroprofit - w jej systemie bezgotówkowego tankowania "SBT" dla zagranicznych firm transportowych. Obecnie system obsługuje ponad 2000 pojazdów na 55 obiektach zlokalizowanych w całej Polsce. Dostarczone rozwiązanie zapewnia autoryzację online transakcji tankowania pojazdów za pomocą kart SBT.

Rozwiązanie oparto na Contactis NaviVoice firmy Wind Telecom - uniwersalnej platformie głosowej zgodnej ze standardem języka VoiceXML 2.0, umożliwiającej budowanie interaktywnych systemów zapowiedzi głosowej IVR. Platforma została zintegrowana z technologiami syntezy mowy (TTS - Text to Speech) i rozpoznawania mowy (ASR - Automatic Speech Recognation). Pierwsza pozwala na zamianę na postać głosową dynamicznie budowanej zawartości serwisu IVR. Prezentowane dane pobierane są z dowolnych źródeł, np. systemu zarządzania czy Internetu. Technologia rozpoznawania mowy pozwala na wybieranie poleceń systemu IVR za pomocą głosu, co znacznie przyspiesza dotarcie do szczegółowych informacji.

Zobacz również:

W kwietniu Wind Telecom podpisała umowę o współpracy z firmą Efigence. Partnerzy wspólnie będą prowadzić pilotażowy projekt dostępu do portalu filmowego www.filmweb.pl za pośrednictwem głosu.

Wkrótce użytkownik stacjonarnego telefonu będzie mógł skorzystać z usług portalu głosowego i otrzymać te same informacje, które są prezentowane w Internecie: nowości, aktualny repertuar kin czy informacje o filmach. W tej aplikacji wykorzystano także platformę Contactis NaviVoice.


TOP 200