Naukowcy wnioskują o prawie 2 mld zł na badania podstawowe

Jutro (15 czerwca) mija termin składania wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych przez Narodowe Centrum Nauki.

Jak poinformowała PAP Magdalena Duer-Wójcik z Narodowego Centrum Nauki, na razie wpłynęło ponad 1000 wniosków o dofinansowanie badań. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące badania naukowe, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 615). Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach:

  • projekty badawcze,
  • projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową bez tytułu doktora,
  • projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora,
  • międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane.

"Trwa procedura elektronicznego wypełniania wniosków. Część z nich została już formalnie złożona, ale wielokrotnie więcej jest jeszcze uzupełnianych przez wnioskodawców. Łącznie spodziewamy się, że wpłynie ok. 10 tys. wniosków" - powiedziała Magdalena Duer-Wójcik.

Badania podstawowe, których finansowaniem zajmuje się nowoutworzone NCN, to "prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie".

Zobacz również:

Naukowcy mogą się ubiegać o finansowanie projektów badawczych, w tym zakup aparatury oraz na badania w międzynarodowych zespołach. Specjalne konkursy rozpisano też dla młodych badaczy - przed doktoratem i tuż po. Kwoty, o które wnioskują badacze są bardzo różne, a górnego limitu finansowania nie ma, z wyjątkiem niektórych konkursów, przeznaczonych dla młodych doktorów. Oni mogą liczyć maksymalnie na 1 mln zł.

Wstępne rozstrzygnięcie konkursów jest planowane na październik/listopad 2011, wypłata zaś na grudzień 2011.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200