Naukowcy potrafią stukrotnie przyspieszyć HDD

Naukowcy z dwóch europejskich uczelni opracowali nową metodę zapisywania danych, która może pozwolić na stworzenie dysków twardych stukrotnie szybszych od wykorzystywanych obecnie.

Jeśli uda się wyprodukować taki dysk, to czas zapisania jednego bitu danych będzie wynosił ok. jednej stumiliardowej sekundy (obecnie czas ów wynosi ok. 1 nanosekundy, czyli jedną miliardową sekundy). Oczywiście, podkreślić należy, że droga do wprowadzenia na rynek takich urządzeń jest jeszcze bardzo daleka - od opracowania technologii do jej komercyjnego wdrożenia mija zwykle co najmniej kilka lat.

Naukowcy z brytyjskiego York University oraz holenderskiego Nijmegen University zdołali zwiększyć prędkość zapisywania danych podgrzewając materiał magnetyczny krótkimi impulsami energii cieplnej za pomocą lasera - okazało się, że taka operacja może spowodować zmianę wartości tzw. spinu magnetycznego (który może mieć dwie wartości, reprezentujące 0 i 1).

Zobacz również:

Zdaniem naukowców, rozwiązanie to pozwala na znacznie szybszy zapis danych niż w dostępnych obecnie dyskach (w których do zmiany wartości spinu wykorzystywana jest nie energia cieplna, lecz fluktuacje pola magnetycznego). Co więcej, nowa metoda zużywa mniej energii - można się więc spodziewać, że "dyski przyszłości" będą nie tylko szybsze, ale również bardziej energooszczędne.


TOP 200