Naukowcy na Galerze

Nowy superkomputer w Centrum Informatycznym TASK będzie wykorzystywany do celów naukowo-badawczych w dziedzinie chemii, fizyki i inżynierii.

Nowy superkomputer w Centrum Informatycznym TASK będzie wykorzystywany do celów naukowo-badawczych w dziedzinie chemii, fizyki i inżynierii.

Naukowcy na Galerze

Mścisław Nakonieczny, dyrektor Centrum Informatycznego TASK. Docierają już do nas informacje o zainteresowaniu obliczeniami na nowym klastrze przez duże koncerny.

Galera, czyli nowy klaster w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) zostanie oddany do użytku najpóźniej do końca listopada br.

Być może projekt zakończy się wcześniej. "Wcześniejsza instalacja uwarunkowana jest terminem oddania do użytku, będącego w fazie wykończeniowej, nowego gmachu Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie znajdzie się nowa siedziba CI TASK ze specjalnie wybudowaną, profesjonalną, nowoczesną serwerownią uzbrojoną we wszystkie niezbędne media, tj. zasilanie, klimatyzację i sieć wraz z systemami sterowania i zabezpieczenia" - opowiada Mścisław Nakonieczny, dyrektor CI TASK.

Aktualny stan zaawansowania prac wykończeniowych pozwala przypuszczać, że instalacja klastra rozpocznie się w drugiej połowie października. Dostawca rozwiązania - konsorcjum Wasko i Action - kompletuje obecnie niezbędny do tego sprzęt. Projekt klastra finansowany jest w połowie z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w połowie ze środków z funduszu rozwoju CI TASK. Inwestycja nie będzie dofinansowana ze środków unijnych. "Trudno pojedynczemu Centrum, bez utworzenia dużego konsorcjum, uzyskać unijne fundusze na inwestycje sprzętowe" - tłumaczy Mścisław Nakonieczny. "Należy także wspomnieć o specjalnych warunkach finansowych, jakie TASK uzyskał od Intela w związku z podpisanym w 2006 r. Memorandum of Understanding" - dodaje. Umowa ta dotyczy współpracy w zakresie testowania nowych rozwiązań HPC, czyli komputerów dużej mocy.

Ponad trzysta węzłów

Maksymalna moc obliczeniowa Galery wynosi 50 TFLOPS-ów. Klaster składać się będzie z 336 węzłów (nodów) wykorzystujących układy Intel Xeon Quad-Core. Procesory będą instalowane na platformach SMP w konfiguracji dwuprocesorowej. W jednej obudowie o wysokości 1U umieszczone zostaną dwie dwuprocesorowe płyty główne. Pojedynczy węzeł będzie posiadał 4 procesory czterordzeniowe i będzie połączony z pozostałymi siecią InfiniBand pracującą w technologii DDR z przepustowością 20 Gb/s.

Sieć będzie służyć do komunikacji między procesorami podczas obliczeń. Do stworzenia sieci pomocniczej zostanie wykorzystana technologia Gigabit Ethernet. Klaster będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, a do zarządzania zostanie wykorzystane autorskie oprogramowanie firmy Wasko Open Eye Cluster Monitoring oraz własne oprogramowanie CI TASK. Do zarządzania zasobami użyty zostanie pakiet PBS/Torque/Maui.

Tylko fakty

Superkomputer Galera 50 TFLOPS-ów - to jego moc obliczeniowa 1344 procesory Intel Xeon Quad-Core zostaną wykorzystane do jego budowy 20 Gb/s to przepustowość sieci InfiniBand pracującej w technologii DDR, którą połączone będą węzły tego superkomputera

Wykorzystywane oprogramowanie Linux, Wasko Open Eye Cluster Monitoring, PBS/Torque/Maui, własne aplikacje CI TASK

Dla inżyniera i medyka

Podobnie jak poprzednio tworzone w CI TASK klastry, Galera będzie wykorzystywana do celów naukowo-badawczych, głównie w dziedzinie chemii, fizyki i inżynierii. Obecnie w Centrum realizowanych jest kilkadziesiąt dużych projektów. Z pewnością Galera wesprze projekt FLIERT, w ramach którego prowadzone są komputerowe analizy oporów powietrza i aerodynamiki samolotów bazujące na wynikach badań prowadzonych w tunelu aerodynamicznym European Transonic Wind Tunnel w Kolonii. Celem tego projektu jest stworzenie symulacji lotu samolotów Airbus. Ma to umożliwić zmniejszenie oporów powietrza, zwiększenie szybkości, a także zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo. Innym projektem, który wesprze Galera, jest prowadzony we współpracy z Rolls-Roycem AITEB-2. Dotyczy on analizy przepływu powietrza w turbinach silników lotniczych, w celu uzyskania większej wydajności i bezpieczniejszych rozwiązań.

Wreszcie nowy superkomputer ma pomóc w zwalczaniu raka. W CI TASK prowadzony jest projekt związany z badaniami nad substancjami o potencjalnym wykorzystaniu w terapii antynowotworowej. Projekt ma na celu lepsze zrozumienie powstawania uszkodzeń DNA zawierającego zmodyfikowane nukleotydy, pod wpływem promieniowania UV i jonizującego. Badania te mogą być podstawą do projektowania nowych terapii antynowotworowych, opartych na znacznie łagodniejszych dawkach promieniowania. Zrozumienie mechanizmu uszkodzeń DNA wymaga badania znacznie większych modeli nukleotydów niż jest to możliwe z użyciem obecnie dostępnego klastra. Galera zapewni też większą dokładność.

Komercyjne plany

Galera ma być także udostępniana na zasadach komercyjnych. "Obecnie, co prawda w niewielkim zakresie, ale udostępniamy zewnętrznemu klientowi klaster Holk do symulacji zanieczyszczeń środowiska. Liczymy, że współpraca w tym zakresie będzie również kontynuowana na nowym klastrze" - mówi Mścisław Nakonieczny. Galera ma umożliwić stworzenie bardziej atrakcyjnej oferty niż dotychczasowa. "Obserwujemy rosnące zainteresowanie firm komercyjnych prowadzeniem u nas symulacji. Można powiedzieć, że ze strony firm mamy sondowanie, czy projekty oparte na badaniach symulacyjnych mogą się opłacać, jakie są możliwości i warunki stawiane przez nasze centrum. Docierają już do nas informacje o zainteresowaniu obliczeniami na nowym klastrze przez duże koncerny" - dodaje Mścisław Nakonieczny.

<hr>


TOP 200