Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

W informacji dotyczącej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), zamieszczonej w ''Raporcie specjalnym - Telekomunikacja'' (Computerworld nr 12) podane zostały fakty niezgodne z rzeczywistością. W związku z tym proszę o zamieszczenie na łamach Computerworld następującej notatki:

W informacji dotyczącej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), zamieszczonej w ''Raporcie specjalnym - Telekomunikacja'' (Computerworld nr 12) podane zostały fakty niezgodne z rzeczywistością. W związku z tym proszę o zamieszczenie na łamach Computerworld następującej notatki:

Sieć, poprzednio zarządzana przez Uniwersytet Warszawski, obecnie jest eksploatowana przez samodzielną jednostkę badawczo-rozwojową . Działa od lipca 1990 r. Jest to sieć szkieletowa transmisji danych, służąca przede wszystkim środowiskom naukowym i akademickim. Sieć obejmuje obszar całej Polski i jest podzielona na 24 regiony i subregiony. Połączona jest ze Sztokholmem łączem 2 Mbps, Wiedniem --- 64 Kbps oraz Moskwą i Lwowem --- 9,6 Kbps.

Niemal wszystkie łącza dzierżawione są od TP S.A. W skład każdego łącza wchodzą dwa tory nadawania i odbioru wyposażone w konwertery dla szybkości 64 Kbps, modemy V29 dla 9,6 Kbps i urządzenia współpracujące z traktem cyfrowym 2 Mbps. Na łączach regionalnych powyżej 64 Kbps jest realizowany protokół Frame Relay na 9,6 Kbps --- HDLC. W warstwie dostępowej poza wymienionymi wyżej protokołami realizowane są X.25, LAT (Decnet), PPP, SNA (IBM), TCP/IP.

Rzecznik prasowy NASK

Marzena Kochańska


TOP 200