Nauka w służbie biznesu na wzór brytyjski

W latach 2007-2013 Polska otrzyma z UE ponad 67 mld euro, z czego duża część zostanie przeznaczona na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki, prace badawczo-rozwojowe i wykształcenie kadr dla przemysłu. By efektywnie wykorzystać te fundusze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie współpracę z Ambasadą Brytyjską.

Współpraca ta ma przede wszystkim wpłynąć na poprawę transferu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami. Obecnie mimo wielu osiągnięć polskiej nauki, wyniki badań rzadko znajdują praktyczne zastosowanie w biznesie. Natomiast w Wlk. Brytanii prace badawczo-rozwojowe od wielu lat są ukierunkowane na praktyczne ich zastosowanie.

Resort nauki chce skorzystać z doświadczeń brytyjskich w trakcie realizacji - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - innowacyjnych projektów oraz przy współpracy pomiędzy instytucjami edukacji, przedsiębiorstwami i sektorem badawczo-rozwojowym. W październiku, w ramach współpracy resortu nauki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Ambasadą Brytyjską, zorganizowane zostały warsztaty prowadzone przez ekspertów brytyjskich i skierowane do kadry naukowej polskich uczelni, przedstawicieli parków technologicznych i centrów transferu technologii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200