Nauka samodzielności

W przedsiębiorstwie handlowym BIMs Plus dobiega końca jedno z największych w Polsce wdrożeń systemu zintegrowanego JDEdwards.

W przedsiębiorstwie handlowym BIMs Plus dobiega końca jedno z największych w Polsce wdrożeń systemu zintegrowanego JDEdwards.

Wdrożenie systemu zintegrowanego zostało wymuszone rozwojem firmy BIMs Plus, zatrudniającej ok. 700 osób w 3 centralach i 16 lokalizacjach w Polsce. Poznańska spółka dostarcza urządzenia sanitarne, grzewcze i klimatyzacyjne firmom budowlanym i instalacyjnym. Początkowo pod uwagę brano dedykowany system WW90, stosowany jako standard korporacyjny przez udziałowca firmy z Niemiec. Okazało się jednak, że konieczne modyfikacje przekraczają możliwości czasowe niemieckich programistów i stawiają pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia.

O ostatecznym wyborze JDEdwards zdecydowała dostępność wsparcia na polskim rynku, elastyczność rozwiązania, możliwości konfiguracji i parametryzacji oraz praca na platformie AS/400. "Zależało nam na uniknięciu znacznych modyfikacji programistycznych i osiągnięciu zgodności z niemieckim systemem co najmniej na platformie sprzętowej" - mówi Marek Bajon, kierownik Działu Informatyki BIMs Plus.

Ostatni czynnik był jednak wąskim gardłem projektu. Już po dokonaniu wyboru systemu okazało się, że niezbędne są pewne modyfikacje oprogramowania, dostosowujące je do polskich norm prawnych i potrzeb BIMs Plus. Stwierdzono wówczas, że na polskim rynku są problemy z pozyskaniem programistów znających język RPG, właściwy dla platformy AS/400. Z pomocą przyszła niewielka firma Mineral Midrange, zatrudniająca osoby wyspecjalizowane w tym kierunku.

Obecnie niezbędne modyfikacje są dokonywane przez pracowników Działu Informatyki BIMs Plus. "To bardzo ważne, że rozwój systemu jest w naszych rękach. Nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni od dostawcy, możemy dowolnie dostosowywać go do przyszłych potrzeb. Przed nami jeszcze dużo pracy związanej z załataniem drobnych, ale uciążliwych dziur w systemie, który czasami jest zbyt elas-tyczny i nie potrafi automatycznie skorygować lub zablokować niedozwolonych działań użytkowników" - mówi Marek Bajon.

Podczas trwania projektu zmieniła się także firma pomagająca we wdrożeniu. Początkowo był to , z którego usług zrezygnowano, wybierając ASC Partner Group. W początkowej fazie wdrożenia w BIMs Plus brali udział głównie pracownicy merytorycznie związani z poszczególnymi działami. Problemem okazała się jednak komunikacja między nimi a wykonawcą systemu, niemożność sprecyzowania własnych wymagań w sposób czytelny dla drugiej strony. W miarę postępów wdrożenia stale zwiększała się więc liczba pracowników działu informatyki - z dwóch do sześciu osób - specjalizujących się w poszczególnych elementach systemu.

"Przeceniliśmy możliwość zdania się na firmę zewnętrzną, jeśli chodzi o prowadzenie wdrożenia. Ludzie spoza przedsiębiorstwa nie są w stanie zrozumieć jego sposobu prowadzenia biznesu, wejść w struktury firmy na tyle głęboko, aby zaproponować najlepsze udoskonalenia systemu informatycznego i organizacyjnego. Do nas należy analiza funkcjonalna przedsiębiorstwa" - wyjaśnia Marek Bajon.

Wdrożenie JDEdwards w BIMs Plus objęło moduły: zarządzania magazynem, sprzedaży, zakupów i księgowości. Trwa wprowadzanie modułu środków trwałych. "We własnym zakresie opracowaliśmy oprogramowanie wspomagające zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Ten fragment systemu JDEdwards wymagał zbyt wielkich zasobów systemowych" - mówi Marek Bajon.

Od czerwca do grudnia 1998 r. system uruchomiono w 13 oddziałach BIMs Plus Poznań. W połowie 1999 roku wdrożeniem objęto 5 oddziałów siostrzanej firmy BIMs Plus Wrocław, a 5 stycznia 2000 r. JDEdwards zacznie funkcjonować w BIMs Plus Warszawa. System zintegrowany obejmie łącznie ok. 400 równoległych użytkowników w centrali i oddziałach firmy.


TOP 200