Nauczyciel z dyskietki ( część I)

Jednym z coraz wyraźniej zarysowanych elementów rynku aplikacji dla komputerów PC jest rynek oprogramowania szkoleniowo-edukacyjnego. Według opinii analityków rynku komputerowego jest to czwarte w kolejności zastosowanie komputerów PC wykorzystywanych w warunkach domowych (tzw. home market). Wartość zakupów oprogramowania edukacyjnego ustępuje tylko takim częściom składowym tego rynku jak: 1) procesory tekstu, 2) gry i rozrywki komputerowe oraz 3) wykorzystaniu komputerów do prowadzonej w domu pracy zawodowej.

Jednym z coraz wyraźniej zarysowanych elementów rynku aplikacji dla komputerów PC jest rynek oprogramowania szkoleniowo-edukacyjnego. Według opinii analityków rynku komputerowego jest to czwarte w kolejności zastosowanie komputerów PC wykorzystywanych w warunkach domowych (tzw. home market). Wartość zakupów oprogramowania edukacyjnego ustępuje tylko takim częściom składowym tego rynku jak: 1) procesory tekstu, 2) gry i rozrywki komputerowe oraz 3) wykorzystaniu komputerów do prowadzonej w domu pracy zawodowej.

Aplikacje szkoleniowo-edukacyjne stosowano w 1994 r. - wg danych EITO (European Information Technology Observatory) - w 35% domowych komputerów PC, zainstalowanych w Europie i w 42% w USA. Jednocześnie jest to najważniejsze zajęcie dla 12% domowych komputerów PC w Europie i 17% w USA.

W czasie kilku ostatnich lat co bardziej ambitni producenci tego typu aplikacji dołączyli do swojej oferty dyski CD-ROM, które mogą zawierać poza tekstem czy grafiką także efekty audio i wideo. Niektórzy z producentów dołączyli do tej technologii możliwości interaktywnego korzystania z zawartości dysku CD. Warto sobie w tym miejscu uświadomić, że o ile klasyczne nośniki informacji takie jak 3 1/2" dyskietki pozwalają na wspomaganie procesu nauczania to korzystanie z dysków CD-ROM, ze względu na ich dużą pojemność, można już utożsamiać z procesem studiowania.

Podczas tegorocznych targaów CeBIT miałem okazję podziwiać niemiecko-języczną ofertę aplikacji edukacyjno-szkoleniowych na dyskach CD - bez przesady można już mówić o setkach oferowanych na tym rynku tytułów. O skali tej oferty niech świadczy fakt, że interaktywnych CD-ROM używa się: na pierwszym miejscu do gier komputerowych, na drugim właśnie do zastosowań edukacyjnych zaś na trzecim jako materiałów źródłowych (archiwa, bazy danych, katalogi itp.)

Wykorzystanie informatyki w zastosowaniach edukacyjno - szkoleniowych można chyba najlepiej opisać na przykładzie zastosowań w szkołach. Ideałem do którego dążą obecnie rozwinięte kraje świata jest szkoła czy też wyższa uczelnia wyposażona w komputery PC połączone w sieć lokalną, napędy CD-ROM w bibliotece oraz możliwość dostępu do sieci Internet. Są też kraje, gdzie dodawane są jeszcze technologie wideokonferencyjne - nauczyciel za pośrednictwem łączności satelitarnej korzysta z interaktywnych aplikacji, takich samych jak jego uczniowie, przez co może na bieżąco komentować zadawane mu przez nich odpowiedzi i pytania. Metoda ta przyniosła świetne efekty w nauczaniu na odległość.

Krajowa oferta oprogramowania edukacyjnego jest - w porównaniu z rynkami w krajach zachodnich - niezbyt duża. Jednak wydaje się, że dzięki swoistemu ciśnieniu technologicznemu, jakie wywierane jest na nasz rynek, można już zaobserwować na nim dość istotne zmiany. Powoli ale systematycznie zwiększa się liczba oferowanych edukacyjnych CD-ROM (oferta m.in. firm Lamed, SuperMemo, YoungDigital), rozpoczęto (m.in. na łamach naszego tygodnika) akcję "Internet dla szkół".

Firmą która wyspecjalizowała się na rynku krajowym w ofercie oprogramowania edukacyjnego dla szkół jest wrocławski . Firma ta jest jednocześnie producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą. Wydaje od ponad trzech lat Biuletyn Informacyjny adresowany głównie do nauczycieli i dyrektorów szkół. Jest on poświęcony głównie informatyce w szkole. Obok ciekawej i rozwijającej się oferty Vulcana pojawia się coraz więcej produktów innych firm, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu producentów oprogramowania tą właśnie tematyką.

Sądząc z liczby oferowanych na rynku edukacyjno-szkoleniowym tytułów dominują na nim aplikacje do nauki języków obcych oraz programy wspomagające nauczanie przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia. Właśnie ta ostatnia oferta jest prezentowana w bieżącym zestawieniu cenowym.


TOP 200