"Nauczyciel z dyskietki"

Z zainteresowaniem zapoznałem się z dwoma częściami opracowania ''Nauczyciel z dyskietki''.

Z zainteresowaniem zapoznałem się z dwoma częściami opracowania ''Nauczyciel z dyskietki''.

Jako uzupełnienie pragnę poinformować, że większość wymienionych w zestawieniu programów edukacyjnych z oferty firmy VULCAN została wyprodukowana wspólnie przez firmę VULCAN oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - naiwiększego polskiego wydawcę podręczników szkolnych.

W opracowaniu zabrakło ważnej informacji dotyczącej warunków udzielanej szkołom licencji. Wszystkie wymienione w zestawieniu programy dystrybutowane przez VULCAN, sprzedawane są z licencją upoważniającą do wykorzystania programów na wszystkich komputerach w szkole. Także nauczyciele szkoły posiadającej licencję na programy wyprodukowane przea VULCAN i WSiP mogą programy te tymczasowo zainstalować na swych komputerach domowych w celu przygotowania się do zajęć.

Z poważaniem

Feliks Sapiński

Prezes Zarządu Vulkan sp.z o.o.

Z uwagą przeczytałem listę oprogramowania edukacyjnego zamieszczoną w artykule pt. "Nauczyciel z dyskietki" (część I) w Pańskim czasopiśmie nr 18 z 1 maja br.

Niniejszym chciałbym uzupełnić ofertę w tej dziedzinie o dwie pozycje, które być może znajdują się na liście w dalszej kolejności: Pakiet EI oraz Interfejs ELI.

Oprogramowanie to, zwłaszcza pakiet EI, jest istotnie wykorzystywane w programach nauczania oraz materiałach dla elementów informatyki zatwierdzonych przez MEN i publikowanych przez PWN.

Z głębokim poważaniem

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Instytut Informatyki

Uniwersytet Wrocławski

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200