Nauczanie informatyki w szkołach

Chociaż nie jestem związany z informatyką w oświacie, pozwolę sobie na zabranie głosu w dyskusji dotyczącej nauczania informatyki w polskich szkołach, jaka od czasu do czasu powraca na łamy Computerworlda,

Chociaż nie jestem związany z informatyką w oświacie, pozwolę sobie na zabranie głosu w dyskusji dotyczącej nauczania informatyki w polskich szkołach, jaka od czasu do czasu powraca na łamy Computerworlda.

Oczywiście, absurdem jest uczenie przedszkolaków języków programowania. Nie zgadzam się jednak z tym, że zbyt wczesny jest kontakt z informatyką na poziomie szkoły średniej. W Stanach Zjednoczonych, w szkole średniej, uczeń sam decyduje w pewnym zakresie o tym, jakie przedmioty są dla niego pożyteczne i spośród wielu może wybrać informatykę bądź z niej zrezygnować. Istnieje poziom, na którym można z pożytkiem uczyć informatyki w liceum. (...)

W jednym z felietonów, zamieszczonym w Computerworldzie, autor opowiada o tym, że na lekcjach informatyki młodzież gra zamiast się uczyć. Nie jest to wina informatyki jako przedmiotu nauczania, lecz ewidentne zaniedbanie nauczyciela, który do takiej sytuacji dopuszcza.

Wydaje się, że przyczyny tkwią głębiej niż tylko w programach nauczania.

Bernard Jakubczyk

Wrocław


TOP 200