Naucz się Windows NT

Opisywana książka jest tłumaczeniem podręcznika wydanego przez Osborne McGraw-Hill, co dla niektórych potencjalnych nabywców będzie wystarczającą rekomendacją. Dodatkowo została ona zatwierdzona przez Akademię Informatyki - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Microsoft.

Opisywana książka jest tłumaczeniem podręcznika wydanego przez Osborne McGraw-Hill, co dla niektórych potencjalnych nabywców będzie wystarczającą rekomendacją. Dodatkowo została ona zatwierdzona przez Akademię Informatyki - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Microsoft.

W podręczniku zawarto zarówno ogólną charakterystykę systemu Windows NT, jak i opis sposobu jego użytkowania obejmujący m.in. przystosowanie, konfigurowanie i zarządzanie nim. Znaleźć można także opis aplikacji sieciowych Windows NT. Nie pominięto także spraw związanych ze sprzętem komputerowym dla systemu, z uwzględnieniem konfiguracji sprzętu sieciowego. W książce znajdują się opisy zarówno problemów, na które mogą się natknąć początkujący, jak i rozwiązania dla zaawansowanych.

Na początku publikacji czytelnik znajdzie ogólny opis systemu, sprzętu komputerowego dla Windows NT oraz hierarchii i bezpieczeństwa danych. W części drugiej podano sposób efektywnego użytkowania Windows NT (m.in. uruchamianie aplikacji, praca z drukarkami, opis narzędzi i akcesoriów). W kolejnej części podpowiedziano w jaki sposób konfiguruje się system, aby jak najbardziej odpowiadał upodobaniom użytkownika (konfiguracja Program Managera, File Managera, interfejsu, zarządzanie siecią i serwerem, drukarkami, organizacja dysku oraz ochrona i monitorowanie systemu). W części czwartej poruszono sprawy związane z aplikacjami sieciowymi (Microsoft Mail, Schedule+). W dodatku zaś podano sposoby konfiguracji sprzętu sieciowego oraz opisano połączenia międzysieciowech z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

Przeglądając poszczególne części podręcznika można zauważyć, że autor skupił się przede wszystkim na tym, co wyróżnia Windows NT od znanych już Windows 3.1 i co może sprawić kłopoty użytkownikom. Dzięki temu uniknięto zbędnych opisów skupiając się na sprawach najważniejszych. Książka jest napisana w formie poradnika, więc po zapoznaniu się z nią użytkownik może znacznie lepiej poruszać się w systemie Windows NT.

Na zakończenie drobna uwaga: publikacja jest bogato ilustrowana, ale niektóre zrzuty są niestety za małe - osoby ze słabszym wzrokiem mogą mieć kłopoty z odczytaniem zawartych na nich informacji.

Tom Seldon: Windows NT, Struktura i użytkowanie, wyd. Robomatic, Wrocław 1994, str. 600, cena 159 tys. Zł

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200