Nasza sieć, twoja emerytura

Pierwszym kontaktem Polaków z reformą systemu emerytalnego był niefortunny Program Płatnika. Wbrew pozorom, od strony informatycznej reforma ta nie wygląda tak źle, jakby się wydawało.

Pierwszym kontaktem Polaków z reformą systemu emerytalnego był niefortunny Program Płatnika. Wbrew pozorom, od strony informatycznej reforma ta nie wygląda tak źle, jakby się wydawało.

Pozostałe, niewidoczne dla opinii publicznej, etapy prac udaje się zakończyć sukcesem, mimo krótkich terminów, jakie pozostają na ich realizację. Przykładem jest instalacja okablowania strukturalnego w 250 oddziałach i inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju i centrali w Warszawie. Wydajna infrastruktura sieciowa jest elementem niezbędnym do obsługi zreformowanego systemu emerytalnego i transmisji danych gromadzonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS).

Prace nad przystosowaniem sieci lokalnych ZUS do funkcjonowania w KSI ZUS rozpoczęły się jeszcze w pierwszej połowie ub.r. Pracownicy Prokom Soft-ware wraz z informatykami ZUS zweryfikowali stan sieci we wszystkich 340 inspektoratach na terenie kraju. Architekturę sieci lokalnych 250 z nich zakwalifikowano jako nie spełniającą wymogów nowego systemu informatycznego. Prokom wykonał więc 250 nowych projektów sieci i ok. 90 projektów modyfikacji i adaptacji istniejących sieci logicznych i elektrycznych.

"Można wyróżnić dwa stanowiska ZUS wobec projektowanych sieci. Zależały one od tego czy budynek, w którym znajduje się dany inspektorat, jest własnością ZUS-u" - mówi Zbigniew Warych, dyrektor Biura Obsługi Technicznej Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS. W budynkach będących własnością ZUS zainstalowano okablowanie strukturalne z nadmiarową liczbą przyłączy. W lokalach wynajmowanych - aby uzyskać dodatkowe oszczędności - stworzono sieci spełniające bieżące wymagania firmy.

Na początku września 1998 r. w 55 ośrod-kach regionalnych ZUS ogłoszono przetargi, które wyłoniły wykonawcę okablowania w podlegających im inspektoratach. "Oczywiście, lepiej byłoby ogłosić przetargi wcześniej i mieć więcej czasu na wykonanie nowych instalacji, ale nie było to możliwe. Pieniądze przeznaczone na tę inwestycję trafiły do ZUS dopiero pod koniec sierpnia 1998 r." - stwierdza Bolesław Urbański, dyrektor Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS.

Centrala najważniejsza

Przetarg na okablowanie warszawskiej centrali ZUS, serca systemu KSI ZUS, rozpoczął się jeszcze we wrześniu. "Od oferentów wymagaliśmy przede wszystkim kompatybilności oferowanych przez nich rozwiązań z aktualnymi standardami światowymi, a także wykonania instalacji okablowania strukturalnego w całej centrali w ciągu 6 tygodni, bez przestojów pracy ZUS" - mówi Bolesław Urbański. Oferty do ZUS-u złożyło 10 firm, z których wybrano sieradzki Invar System, proponujący instalację okablowania strukturalnego firmy Mod-Tap. Umowę na realizację inwestycji podpisano 3 grudnia ub.r. Jej realizacja zakończyła się po 10 tygodniach.

"Największym problemem podczas realizacji okablowania było to, że instalatorzy cały czas pracowali na Çżywym organizmieČ" - mówi Bolesław Urbański. Wszystkie prace instalacyjne wykonywano w nocy i w dni wolne od pracy. "Niekorzystny dla przeprowadzania takiej inwestycji był także jej termin. Okres świąteczny i sezon urlopowy w przedstawicielstwach zagranicznych dostawców nie sprzyjał szybkiemu ściąganiu od nich niezbędnego okablowania i osprzętu" - mówi Zbigniew Warych.

Jako pierwsze wykonano okablowanie Centralnego Ośrodka Obliczeniowego KSI ZUS. To w nim właśnie pracuje mainframe IBM S/390, który ma obsługiwać system emerytalny wszystkich Polaków. Następnie sukcesywnie okablowano wszystkie trzy budynki centrali ZUS w Warszawie. "Instalatorom okablowania cały czas 'deptały po piętach' kolejne ekipy odpowiadające za podłączenie zasilaczy UPS, komputerów itd." - mówi Zbigniew Warych.

Bezpieczeństwo

Istnieje niewielkie ryzyko, że komunikacja w nowo powstałej sieci ZUS może być całkowicie przerwana. Wszystkie trzy budynki centrali połączono pierścieniem światłowodowym, a połączenia między poszczególnymi budynkami zrealizowano różnymi trasami. Nadmiarowe są też połączenia między budynkami. Chociaż do komunikacji wystarczyłoby 12 włókien światłowodowych, to każdy budynek połączony jest z innymi za pośrednictwem 48 nitek światłowodowych. Umożliwi to łatwą rozbudowę sieci, a także pozwoli na zrealizowanie komunikacji alternatywną drogą, gdyby część łączy uległa fizycznemu przerwaniu.

Więcej informacji o sieci w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaprezentujemy w Raporcie Computerworld "Okablowanie strukturalne", który ukaże się z numerem 12 Computerworlda.


TOP 200