Następna amnestia

Mieszkający na terenie byłej NRD użytkownicy pirackich kopii programu Pi-zazz Plus mogli się zalegalizować do 31.12.1990 roku.

Mieszkający na terenie byłej NRD użytkownicy pirackich kopii programu Pi-zazz Plus mogli się zalegalizować do 31.12.1990 roku. Za 199,5 DM otrzymywali licencję i update najnowszej wersji programu.


TOP 200