Następcy Visual Studio

W Microsofcie dobiegają końca prace nad kolejną wersją zestawu narzędziowego Visual Studio .Net.

W Microsofcie dobiegają końca prace nad kolejną wersją zestawu narzędziowego Visual Studio .Net.

Prace nad kolejną wersją megapakietu programistycznego Visual Studio mają być ukończone za około pół roku. W tym samym czasie Microsoft planuje udostępnienie platformy .Net Framework, oznaczonej 1.1.

Czas Everett

Nowe Visual Studio ma roboczą nazwę Everett. Nowym typem aplikacji, które będzie można tworzyć w Everett, mają być tzw. aplikacje offline dla urządzeń przenośnych, nie wymagające ciągłego połączenia z systemami działającymi na stacjach roboczych i serwerach.

Mają być rozbudowane mechanizmy replikacyjne - nie tylko danych, ale także np. stanu aplikacji. Programista będzie tworzył aplikacje dla urządzeń przenośnych w tym samym środowisku Visual Studio, do którego się przyzwyczaił, pisząc programy dla Windows. Prawdopodobnie będą opracowane specjalne kreatory, które ułatwią przenoszenie dużych aplikacji z "dużych" komputerów na urządzenia przenośne.

W Everett pojawi się SOAP 1.2. Standard ten zawiera dodatkowe typy danych, a także mechanizmy kompresji pakietu. Jednocześnie będzie dostępna wersja GXA (czytaj str. 30) i rozszerzone wsparcie tzw. infosetów, czyli dokumentów XML analizowanych głównie pod względem struktury informacyjnej.

Prawdopodobnie pojawi się mechanizm pozwalający na łatwiejsze tworzenie komponentów Win Forms, a zwłaszcza tej części interfejsu, która jest używana przez programistów wykorzystujących nowo napisany komponent. W IDE dla Visual Basic .Net i C# w Everett będzie dostępna opcja kompilacji podczas śledzenia programu.

Microsoft poinformował, że w Everett pojawi się specjalne API - Enterprise Instrumentation Framework (EIF), przeznaczone do profilowania i monitorowania rozproszonych aplikacji. Będzie to gotowy interfejs, który można wykorzystać we własnej aplikacji, a jednocześnie - przy minimalnym wpływie na wydajność programu - będzie można przesłać informacje do zewnętrznej aplikacji monitorującej. Niezależnie ma być oferowany mechanizm ułatwiający przekazywanie informacji o błędach między aplikacją produkcyjną a działem wsparcia technicznego, co teoretycznie powinno ułatwić wdrażanie czy testowanie programów.

Interfejs dostępu do danych ADO.Net zyska dodatkowe możliwoś-ci. Ma się pojawić mechanizm pozwalający na tworzenie tzw. kursorów po stronie serwera bazodanowego. Był on dostępny w starszym ADO. W ADO.Net umożliwia on tylko pracę bez ciągłego połączenia z serwerem bazy danych, co wprawdzie zwiększa skalowalność rozwiązania, ale komplikuje pracę programiście. Wraz z Everett mają się pojawić ostateczne wersje Microsoft .Net Framework Data Provider dla ODBC i sterownik do baz Oracle'a. Zostanie rozbudowany model bezpieczeństwa. Administratorzy zyskają wygodne narzędzia do ograniczania praw usług Web czy witryn ASP.Net. Możliwe, że będzie oferowany dodatkowy mechanizm odwzorowania między DataSet a strukturą obiektową aplikacji.

Visual C++ w Everett ma być prawie w 95% zgodne ze standardem ISO, aby uprościć programistom przenoszenie aplikacji między Visual C++ a środowiskami Unix/Linux.

W długim terminie

Ujawniono już ogólne informacje dotyczące dalszych planów Microsoftu. Kolejna wersja zestawu narzędziowego, na razie nazywana Visual Studio .Net for Yukon, ma być ściśle związana z SQL Server. Według harmonogramu powinna być dostępna w 2004 r. Równocześnie Microsoft planuje udostępnienie .Net Framework w wersji 2.0.

Jedną z nowości Visual Studio ma być możliwość tworzenia procedur przechowywanych w dowolnym języku .Net. Czy ułatwi to pracę programistom? Procedury przechowywane w Javie, które od wielu lat są dostępne m.in. w bazach Oracle'a, nie są zbyt szeroko wykorzystywane.

Visual Studio IDE ma być zintegrowane ze środowiskiem do tworzenia aplikacji opartych na MS Office. Microsoft zapowiada nowe narzędzia do tworzenia interfejsu użytkownika do zarządzania aplikacjami.đ

.Net

Za:

 • Łatwe w obsłudze narzędzia

 • Możliwość budowania bogatego interfejsu

 • Możliwość wyboru spośród ponad 40 języków programistycznych

 • Ścisła integracja z Windows

 • Wbudowane wsparcie dla standardów Web services

 • API, CLR i CLS pozwalają na zwięzły zapis kodu aplikacji

 • .Net Framework wymusza "skalowalne myślenie" programistów

  Przeciw:

 • Framework współpracuje jedynie z Windows

 • Programiści muszą uczyć się zupełnie nowych narzędzi i sposobu myślenia

 • Nowe środowisko uruchomieniowe (runtime) nie jest dostatecznie sprawdzone w praktyce

 • Ograniczone możliwości wyboru IDE

 • Trudności w uruchamianiu starszych aplikacji w nowym środowisku

 • Komunikacja z systemami enterprise wymaga stosowania starszych narzędzi, wykorzystujących poprzednie technologie Microsoftu


 • TOP 200