Następca HTML

Język XML zyskuje coraz większe poparcie ze strony twórców oprogramowania

Język XML zyskuje coraz większe poparcie ze strony twórców oprogramowania.

Chociaż język eXtensible Markup Language (XML), znacznie rozszerzający możliwości protokołu HTTP, jest wciąż przedmiotem pracy komitetów normalizacyjnych, firmy programistyczne rozważają jego wykorzystanie w swoich produktach. Najważniejsi gracze na rynku aplikacji internetowych ogłosili już konkretne plany.

Akcję informacyjną poświęconą XML zamierza wkrótce przeprowadzić Microsoft. Rozpocznie ją wystąpienie Billa Gatesa na konferencji Seybold '97 na przełomie września i października br. Potem wsparcie dla XML powinno pojawić się w tworzonych przez korporację z Redmond aplikacjach - początkowo w FrontPage i Visual Interdev. Microsoft wraz z firmami ArborText i Inso skierowały do World Wide Web Consortium wniosek o uznanie za standard języka Extensible Style Language, bazującego na XML, a służącego do rozbudowania możliwości klas szablonów Cascading Style Sheets. Obecnie prowadzone są prace nad stworzeniem narzędzi wiążących XML z językiem Java. Mają one przede wszystkim pośredniczyć w wymianie danych zapisanych zgodnie z XML do apletów Javy.

Internetowy lider, Netscape Communications, wspierając inicjatywę XML, będzie chciał wypromować własny schemat opisu danych (związanych np. z danych serwisem WWW, podpisem cyfrowym czy kanałem dostarczania danych) o nazwie Resource Definition (bazujący na Meta Content Framework). Tym rozwiązaniem, zbudowanym także na bazie XML, zamierzają posługiwać się największe serwisy informacyjne w Internecie, takie jak: Yahoo, Altavista, ABCNews.com czy Knight Ridder. Prowadzone są także długofalowe prace nad opracowaniem uniwersalnego języka bazującego na XML, służącego do łączenia baz danych z sewerami WWW. Pracują nad tym wspólnie Oracle, Sybase i Microsoft.

XML, stanowiąc podzbiór języka SGML, pozwala na definiowanie własnych znaczników, dzięki czemu powstające dokumenty mogą mieć dowolnie złożoną wewnętrzną strukturę. Znajdzie on swoje zastosowanie w wymianie danych w heterogenicznych systemach. W Internecie i sieciach intranetowych pozwoli na budowanie aplikacji, które będą mogły przerzucać znaczną część obliczeń z serwera do klienta WWW, a także prezentować te same dane w różny sposób dla odmiennych grup. Znany wszystkim użytkownikom WWW protokół HTTP stanowi doskonałe narzędzie dystrybucji informacji. XML ma stanowić jego uzupełnienie, pozwalając na przesyłanie strukturalnej informacji.


TOP 200