Nastąpiły zmiany w zarządzie ComputerLandu

Jan Koprowski, wiceprezes Zarządu ComputerLand SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pozostanie jednak w firmie jako doradca prezesa zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza warszawskiej firmy mianowała nowych członków zarządu w randze wiceprezesa: Elżbietę Bujniewicz-Belka i Krzysztofa Rutte.

Jan Koprowski, wiceprezes Zarządu ComputerLand SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pozostanie jednak w firmie jako doradca prezesa zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza warszawskiej firmy mianowała nowych członków zarządu w randze wiceprezesa: Elżbietę Bujniewicz-Belka i Krzysztofa Rutte.

Elżbieta Bujniewicz-Belka (31 l.) jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę w ComputerLand SA rozpoczęła w 1996 r. jako kontroler finansowy, a od maja 1998 r. pełni funkcję dyrektora Działu Inwestycji i Analiz.

Krzysztof Rutte (31 l.), jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W firmie ComputerLand pracuje od listopada 1993 r. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję dyrektora generalnego odpowiedzialnego za sektor przemysłowy w ComputerLand.


TOP 200